Foto: Charita Most
Most

Mostecko – V období od 1. do 14. ledna se konal již 24. ročník Tříkrálové sbírky, tradiční charitativní akce, kterou pořádá Charita Česká republika. Charita Most se do koledování zapojila v mnoha městech a obcích – např. v Mostě, Duchcově, Litvínově, Jirkově nebo Oseku. 

Po skončení Tříkrálové sbírky následovalo rozpečetění kasiček a sečtení vybraných finančních prostředků. Celkem jsme v průběhu sbírky vybírali do 103 kasiček.

Celkový výtěžek včetně online koledy je tak aktuálně 284 025 Kč. V pokladničkách bylo 265 858 Kč a výtěžek z online koledy činí 18 167 Kč.
 
Toto číslo nemusí být konečné. Až do 31. ledna totiž můžete využít platbu QR kódem nebo převodem na účet.

 

Protože Charita Most působí v řadě měst a na území hned dvou krajů (Ústecký kraj a Liberecký kraj), vypravili se dobrovolníci na tříkrálovou koledu do mnoha měst a obcí.

Občané je tak mohli potkat například v Duchcově, kde chodilo hned několik skupin koledníků (zapojili se pracovníci Azylového domu, děti a pracovníci z NZDM Zastávka, pracovníci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního a dluhového poradenství, Terénních programů a Pečovatelské služby). Koledníci mimo jiné navštívili také Dům s pečovatelskou službou a Městský úřad Duchcov.

Foto: Charita Most
 


V Mostě se do Tříkrálové sbírky zapojili děti a pracovníci ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zaměstnanci Pečovatelské služby a děti a pracovníci NZDM Sovička. Tříkrálovou sbírku jsme symbolicky zahájili žehnáním koledníkům, které proběhlo v kostele sv. Václava. Děti z mosteckých služeb koledovaly i po mších a během Tříkrálového koncertu, který se uskutečnil 9. ledna v prostorách ZUŠ F. L. Gassmanna.
 
V době mrazivého počasí dostali naši malí koledníci příležitost vybírat finanční prostředky v OC CENTRAL, za což moc děkujeme vedení obchodního centra. Dále bychom rádi zmínili spolupráci a vstřícnost 18. základní školy v Mostě.
 
V Soukromé hotelové škole Bukaschool Most pokračovala letos již čtrnáctiletá tradice Tříkrálového setkání, při němž jsou mj. všechny děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička ještě obdarovány pěknými dárky.
 
V Jirkově koledovali pracovníci a dobrovolníci z NZDM Zahrada. V rámci koledy navštívili např.  Odbor sociálních věcí a školství v Jirkově.

Foto: Charita Most


V Oseku se na koledu vydali koledníci z Azylového domu, Centra „Rodina v tísni“ a z Dětské skupiny Pastelka. 
 
Pracovnice z Komunitního centra Janov se již tradičně vydaly hned první lednové dny do ulic v Litvínově, v Meziboří a do města Horního Jiřetína s Černicemi. O koledování do jedné z kasiček, se jako vždy postarala paní ředitelka Mgr. Eva Sekyrková a paní učitelky s dětmi ze Základní školy speciální a Praktické školy Litvínov.
 
Vydařilo se také žehnání koledníkům v litvínovském děkanském kostele sv. Michaela archanděla, kterého se účastnila jak veřejnost, tak zaměstnanci Charity Most a děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino. Za podporu při realizaci této krásné akce patří poděkování především děkanovi litvínovského kostela J.M. can. Mgr. Grzegorzi Czernemu.

Foto: město Litvínov


Tříkrálová sbírka probíhala také v obcích na Liberecku, kde Charita Most nabízí své služby.
 
V rámci koledování jsme také zavítali i do obcí, kde přímo neprovozujeme žádnou ze služeb, ale s obcemi máme navázanou spolupráci. Byli jsme tak např. v Hrobčicích, Bílině, Lomu či Háji u Duchcova.

Foto: Charita Most

Aktuálně je v celém Česku sečteno cca 77 % z celé sbírky a ze zatím rozpečetěných kasiček (131 693 319 Kč), online koledy (3 097 369 Kč), bezhotovostních darů (1 116 169 Kč) a Tříkrálového koncertu (1 573 035 Kč) se podařilo vybrat zatím 137 479 892 Kč.

V loňském roce se na Mostecku podařilo z darů získat 273 850 Kč. Tehdy byly podpořeny děti ze sociálně slabých rodin a to nákupem základních školních pomůcek, dále v rámci projektu Poradny domácího násilí a to na podporu obětem domácího násilí, nákupem kompenzačních pomůcek pro seniory, výtěžek byl také předán do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ZDVOP“, k zajištění potřeb pro klienty v krizi v rámci služeb SAS a nákupu pomůcek pro dětskou skupinu „Krteček“.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru