Foto: Policie ČR
Most

Most – Klesá či stoupá kriminalita na Mostecku? Kolik chybí policistů? Nejen o tom debatovali představitelé policie Územního odboru Most se zástupci z vedení měst a obcí na Mostecku. Společně se setkali v areálu Skupiny základních kynologických činností Braňany-Kaňkov.

Setkání má za úkol seznámit zástupce samospráv s aktuálním vývojem bezpečnostní situace na teritoriu okresu Most, výměnu informací a získání podnětů ke zlepšení policejních činností na teritoriu. První otevřené téma se týkalo personálního stavu policistů. Aktuální naplněnost mostecké policie se pohybuje v průměrných číslech v rámci Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Tento menší podstav je již několik let prakticky neměnný. Ředitel Územního odboru Most plk. Mgr. Jiří Volprecht představil množství náborových aktivit, kterými se mostecká policie snaží oslovit potencionální uchazeče. Ředitel hosty ubezpečil, že i přes podstav policistů je v našem okrese bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb policie zajištěna.

Posluchači byli seznámeni s grafy týkající se vývoje kriminality v okrese. „Přes skutečnost, že se měsíční nápad kriminality na území okresu Most v roce 2023 vyvíjel zcela odlišně než v roce předchozím, v jeho závěru se údaj o celkové registrované kriminalitě přiblížil k hodnotě za rok 2022. V loňském roce došlo v mosteckém okrese k meziročnímu snížení nápadu trestných činů o 1.16 % a ukazatel se zastavil na čísle 2718,“ shrnul vývoj policejní mluvčí Václav Krieger. I přes trend dnešní doby, kterým je v České republice nárůst kybernetické kriminality, si na Mostecku největší část z koláče ukrojila majetková trestná činnost. Ta z celku činila 56 procent.

Obdobná situace je i v případě méně závažných protiprávních jednání. Jiří Volprecht přiblížil hostům i data z oblasti přestupkového jednání v rámci celého okresu. Počet prohřešků převýšil hodnotu 10 tisíc. V meziročním srovnání policisté řešili o 219 případů více. Poutavé číslo, které stálo za zmínku je 62 procent. „To je počet přestupků spáchaných a pokutovaných ve veřejném pořádku na Mostecku, a to ve srovnání se všemi okresy v Ústeckém kraji,“ podotknul Krieger.

Hovořilo se i o problematice v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, ale i mezi Izraelem a Palestinou. „V okrese Most jsou přihlášeni k pobytu uprchlíci z Ukrajiny. Lze konstatovat, že jejich pobyt nikterak významněji bezpečnostní situaci v našem okrese neovlivnil. Nebyly rovněž zaznamenány žádné významné události, které by naznačovaly nevraživost či zhoršení vztahů mezi uprchlíky a občany České republiky,“ zhodnotil mluvčí.

Z úst pracovníka Odboru služby pořádkové policie mohli zástupci měst vyslechnout prezentaci k aktuálním problematikám ochrany měkkých cílů a aktivního střelce. V současné době stále diskutované téma mělo přinést poznatky o prevenci ke zvýšení celkové připravenosti a odolnosti jednotlivých typů měkkých cílů čili míst a prostor s vysokou koncentrací osob. Útoky na měkké cíle stále rezonují společností a přítomní získali informace, co si lze pod tímto pojmem představit. Policistka z Oddělení správy a kontroly osobních údajů přednesla starostům, jaké jsou možnosti při pořízení a následném spravování kamerového systému v obcích. Vše podléhá české legislativě a evropským normám.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru