Mostecko – Do České republiky čím dál častěji míří nelegálně zaslané léky a veterinární přípravky. Častý výskyt nezákonně dovezených medikamentů k nám putuje v poštovních zásilkách ze zemí mimo Evropskou unii. Informoval o tom Celní úřad Praha Ruzyně.

Celníci od začátku letošního roku evidují už více než 654 případů nelegálního dovozu léků. Celní úřad na záchytu neschválených medikamentů spolupracuje s Českou poštou, Státním úřadem pro kontrolu léčiv a Ústavem pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv.

Úřady dohlížejí i na dodržování podmínek při nařízeném zpětném vývozu zásilek. Vykonávají i dohled při nařízené likvidaci léků, které nemohou propustit do volného oběhu na území České republiky. V souvislosti s dovozem léků, léčivých přípravků a veterinárních přípravků upozorňuje Celní úřad Praha Ruzyně na zákonnou úpravu těchto dovozů.

Dovoz léčiv a léčivých přípravků do České republiky je upraven, kromě celních předpisů, také zákonem o léčivech. Léčiva se mohou dostat do dispozice pacienta pouze zákonem vymezenými formami „distribuce“, tedy výdejem, prodejem (avšak pouze v případě vyhrazených léčivých přípravků) a použitím v rámci poskytování zdravotních služeb. Výdej je pak možné uskutečnit „neosobním“ způsobem, prostřednictvím tzv. zásilkového výdeje.

„Takový výdej je však přípustný pouze od poskytovatele lékárenské péče, tedy lékárny a v případě zahraničního zásilkového výdeje pak pouze z členských států Evropské unie. S ohledem na obecný zákaz zásilkového výdeje ze třetích zemí, tak zvaných nečlenských států EU, je pak zřejmé, že pokud objednatel má v úmyslu léčivý přípravek dovážet do Evropské unie, musí být v postavení subjektu oprávněného takový dovoz uskutečnit," sdělil  Igor Lenský, tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně. 

Takovým subjektem je pak podle současné právní úpravy pouze osoba, která je držitelem povolení k výrobě. Jinými slovy lze konstatovat, že dovoz léčiva do České republiky zásilkovým způsobem, z území mimo Evropskou unii, může uskutečnit pouze držitel povolení k výrobě. V případě výdeje léčiva konečnému spotřebiteli zásilkovým způsobem z území mimo Evropskou unii není vůbec možný. Seznam držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků je zveřejněn SÚKL v Seznamu povolených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří, uveřejněný na internetových stránkách SÚKL. Pokud dovozce není držitelem povolení k výrobě léčiva, není osobou, která je oprávněná uskutečnit dovoz léčivého přípravku a celní úřad tuto zásilku nepropustí do volného oběhu.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru