Foto: Tomáš Straka
Most

Děčín – Vedení Krajské zdravotní v děčínské nemocnici slavnostně otevřelo nově postavený pavilon s urgentním příjmem. Jde o nejmodernější nemocniční stavbu v Ústeckém kraji, jejíž koncept vychází ze současných světových trendů – urgentní příjem se stává bránou do nemocnice a jedním kontaktním místem pro všechny pacienty.

Vedle úplně nově zbudovaného urgentního příjmu s recepcí s nepřetržitým provozem, jehož součástí jsou ambulantní i lůžková část urgentního příjmu s ambulancemi v oborech interního lékařství, chirurgie, neurologie a lékařská pohotovostní služba. Do nových prostor se z jiných částí nemocničního komplexu přestěhuje i oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a jednotka intenzivní péče, kterým se tím zvýší i kapacita lůžek. Na nově zbudovaný urgentní příjem, jehož součástí je ambulantní i lůžková část, navazuje komplexní radiodiagnostické oddělení. V nových prostorách nebudou chybět zcela nové operační sály s nejmodernější technikou. Stavba za více než 950 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 a Ústeckým krajem.  

„Urgentní příjem je zcela nově zřízené oddělení, které zásadním způsobem ovlivní trajektorii pacienta v naší nemocnici. Jeho základní filozofií je zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče na jednom místě, a to bez ohledu na závažnost pacientova stavu, jde o takzvaný bezprahový urgentní příjem – pod heslem: lékař přichází za pacientem,“ vyzdvihuje přednosti nového pavilonu MUDr. Eva Smržová, primářka urgentního příjmu děčínské nemocnice.

Foto: Krajská zdravotní

Na urgentní příjem se pacienti dostanou dvojím způsobem. Část je vyhrazena příjmu pacientů dovezených zdravotnickou záchrannou službou, opačná strana budovy je určena pacientům, kteří přijdou tzv. po svých.

„Jde o moderní pracoviště urgentního příjmu II. typu, koncepčně první svého druhu v Ústeckém kraji, a dokonce i jeden z prvních v České republice. Jednotlivá pracoviště mají na sebe logickou návaznost, což je velmi praktické pro personál i pacienty. Nově otevřený pavilon nejen zajistí tu nejkvalitnější péči pro pacienty z Děčínska a okolí – jde o spádovou oblast pro 130 tisíc obyvatel, ale je atraktivní novinkou i pro personál, který stále ještě nabíráme,“ doplňuje ředitel děčínské nemocnice Krajské zdravotní MUDr. Michal Hanauer, MBA.

Foto: Tomáš Straka

Stavbu nového pavilonu projektoval Atelier Penta pod vedením Ing. arch. Jaromíra Homolky, zhotoviteli stavby, která se rozběhla v říjnu roku 2021, byli VW Wachal a.s. a Zlínstav a.s.   

Foto: Tomáš Straka

„Cena nového pavilonu přesahuje 950 milionů korun a vznikla za podpory z evropských prostředků, konkrétně z 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu s výší dotace 150 milionů Kč, a zbývající částku 800 milionů zafinancoval Ústecký kraj. Na oddělení v novém pavilonu navíc naváže výstavba Pavilonu matka a dítě s hemodialýzou a komunikačním koridorem, který propojí nemocnici s ostatními budovami a koncepčně bude celá nemocnice průchozí takzvaně suchou cestou“ uvedl dnes MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, místopředseda představenstva Krajské zdravotní.

Foto: Tomáš Straka

„Děčínská nemocnice patří do sítě 120 urgentních příjmů v celé České republice – ta prioritizuje nemocnice dle jejich důležitosti z pohledu strategického rozvoje nemocniční péče. Všechny nemocnice Krajské zdravotní mají své urgentní příjmy zařazené mezi prioritní a řadí tak naše nemocnice mezi páteřní síť zdravotnických zařízení z pohledu Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Těší mě, jak se dostavba nového pavilonu v děčínské nemocnici povedla. Je to velký krok vpřed pro pacienty i personál nemocnice. Celý koncept vychází i z praktických zkušeností lékařů a maximálně usnadňuje příjem pacientů. Děkuji všem, kteří se na výstavbě děčínské nemocnice Krajské zdravotní podíleli. Věřím, že se tu bude lékařům skvěle pracovat a pacienti ocení příjemné a velmi praktické prostředí nového pavilonu včetně moderního přístrojového vybavení,“ uvádí generální ředitelka Krajské zdravotní, MUDr. Taťána Soharová.

Foto: Tomáš Straka

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru