Foto: Povodí Ohře
Most

Fláje - Potápěčské práce aktuálně probíhají v objektech betonové, pilířové hráze typu Noetzli, která je jediná tohoto typu v České republice. Práce jsou realizovány v rámci projektu na výrobu a osazení revizního čočkového uzávěru spodních výpustí. V současné době společnost Potápěčská stanice, a. s. provádí průzkum a měření skutečného stavu prostoru obou spodních výpustí.

Předmětem potápěčských prací, které budou probíhat do 15. dubna, je provedení průzkumu prostoru dvou vtoků do spodních výpustí, každá o průměru 1 200 mm. Před provedením průzkumných a měřících prací je nutné odklopení a zajištění svislých vtokových česlí, přičemž každé česlové pole má hmotnost přibližně 950 kg. V prostoru kobek spodních výpustí bude provedeno očištění a diagnostika prostoru dna a čelní stěny vtoků do potrubí. K očištění kontrolovaných konstrukcí potápěči použijí vysokotlaký vodní paprsek o tlaku až 250 barů. Po očištění vybraných částí vtokového objektu bude provedeno měření rovinnosti dosedacích ploch pro revizní uzávěr. Potápěči dále provedou diagnostiku stavu železobetonových konstrukcí a vizuální posouzení stavu dotčených částí vtoků. V průběhu všech prací potápěči pořizují foto a videodokumentaci, s nimiž vás po dokončení seznámíme.

"Vzhledem k hloubce vody pod 40 m a nadmořské výšce nad 350 m, které vodní dílo Fláje přesahuje, je výrazně zvýšené riziko dekompresní nehody, kdy potápěč po práci v této hloubce nemůže vystoupit přímo na hladinu, ale musí vystupovat nejen předepsanou rychlostí, ale ještě několik desítek minut setrvat na stupňovitých dekompresních zastávkách," vysvětluje Miloslav Haták, soudní znalec a autorizovaná osoba pro pracovní potápění a doplňuje: "I z tohoto důvodu je efektivnější a výrazně bezpečnější, aby potápěči používali speciální dýchací plyny, především ,nitrox‘, což je ,obohacený vzduch o kyslík‘, který výrazným způsobem zefektivňuje dobu pracovního ponoru."

1304flaje2 8c621

Foto: Povodí Ohře

Pro potápěčské práce ve velkých hloubkách je dle právních předpisů nařízené použít hadicové dýchací systémy s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou s integrovaným audio a video přenosem k řídícímu operátorovi v mobilní potápěčské základně. Všechny potápěčské práce je nařízené zabezpečit „jistícím potápěčem“, který je nad hladinou připraven zasáhnout v případě potřeby. Potápěčské práce v hloubkách pod 13 m je nařízeno zabezpečit mobilní dekompresní komorou pro případ mimořádné situace.

Vzhledem k teplotě vody, která je v těchto hloubkách konstantní cca 4 ºC bez ohledu na roční období, jsou pracovní potápěči vybaveni suchými ochrannými obleky, pod které je možné obléci tepelněizolační prádlo. Pro dodávku dýchacích plynů jsou přednostně používány potápěčské přilby o hmotnosti kolem 20 kg s osvětlením, kamerou a komunikací, které bezpečně chrání hlavu a udržují ji v teple. Celková hmotnost výstroje pracovního potápěče je 70 kg.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru