Při rekonstrukci si má zefektivnit hlavně rozložení vodoléčby. Ilustrační foto: Krajská zdravotní
Most

Ústí nad Labem – Krajská zdravotní uspěla se svou žádostí o finanční podporu z Národního plánu obnovy ČR na rekonstrukci zázemí oddělení rehabilitace v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní.

Projekt s názvem „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace“ získal dotační podporu v hodnotě 49 500 000 Kč bez DPH. Celkové výdaje projektu se předpokládají v hodnotě 59 895 000 Kč. Celkové způsobilé výdaje bez DPH jsou 100% hrazeny z prostředků Evropské unie, DPH pak z Krajské zdravotní. Od rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 23. dubna, je zahájena realizace rekonstrukce, jejíž ukončení se předpokládá 31. 12. 2025.

Cílem projektu je přestavba původně rozsáhlého a ne zcela efektivně rozloženého úseku vodoléčby, která zajistí zvýšení prostorové terapeutické kapacity. Ta bude využívána jako neurorehabilitační zázemí společně pro lůžkové a ambulantní pacienty. Tím bude zajištěno zvýšení dostupnosti rehabilitační péče nejen pro pacienty v přímé návaznosti na péči v centrech vysoce specializované péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale i pro pacienty překládané a dojíždějící ze spádových oblastí Děčína, Teplic v Čechách a Litoměřic ke specializované a robotické rehabilitaci či k léčbě botulotoxinem v návazné ambulantní péči.

„Realizací projektu přestavby prostor našeho oddělení se nám splní naše přání koncentrovat ambulantní neurorehabilitační péči do jednoho místa, kde se budeme starat nejen o rehabilitaci pacientů se spastickou parézou včetně aplikace botulotoxinu a k tomu návazné rehabilitace, ale budeme poskytovat rehabilitaci a její koordinaci i pro další pacienty s neurologickým onemocněním,“ říká MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Krajská zdravotní v maximální možné míře využívá všechny možnosti vícezdrojového financování, mezi které patří i dotační programy Evropské unie. V rámci zmiňovaného projektu, financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované vysoce specializované péče a také k navýšení její dostupnosti. Očekáváme zvýšení počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %,“ konstatuje MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

 

Informace o projektu:

Projekt „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizaci akutní rehabilitace“

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008291

Rozpočet projektu: 59 895 000 Kč, z toho částka dotace 49 500 000,00 Kč 

Doba trvání projektu: 23.4. 2024 – 31. 12. 2025

Výzva: č. 7 „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné                 rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“ z Národního plánu obnovy, 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Struktura financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru