Foto: Česká obchodní inspekce
Most

ČR – Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci dubnu. Odebrala 250 vzorků, tři vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což představuje v celkovém hodnocení 1,2 % nevyhovujících vzorků.

ČOI pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v dubnu celkem 250 vzorků pohonných hmot. Z toho 3 odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 1,2 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o jeden vzorek motorového benzinu, jeden vzorek motorové nafty a jeden vzorek LPG. 

Motorové benziny

ČOI odebrala a kontrolovala 97 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota byla 8,72 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a dále v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“, kdy naměřená hodnota byla 3,34 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). 

Motorové nafty

V dubnu ČOI odebrala a kontrolovala také 112 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota byla 29,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C).

LPG

Z celkového počtu 37 vzorků LPG nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 33,7 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 31,1 mg/kg).

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 97 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u jednoho vzorku motorového benzinu.

Opatření

Podle ust. § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uložila ČOI v jednom případě opatření spočívající v zákazu prodeje motorové nafty, která nesplňovala požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 682,00 l motorového benzinu v hodnotě 191 493,80 Kč.

Oproti letošnímu březnu inspektoři ČOI zaznamenali v dubnu zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 2,9 % na 1,0 %.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru