Nejprve bylo zapotřebí postavit mostní konstrukci pro pracovní stroje. Foto: Povodí Ohře
Zajímavosti

Kadaň – V pátek začali dělníci pracovat na rekonstrukci 108 metrů dlouhého jezu v Kadani na řece Ohři. Hned první den provedli osazení první a nejdelší části mostního provizoria za pomoci jeřábu. Čtyřpólový celokovový most o hmotnosti 55 tun bude dlouhý celkem 54 metrů s nosností 50 tun a bude sloužit pro pohyb těžké stavební techniky.

Po osazení provizorního mostu bude následovat realizace jímkování a štětové stěny na návodním líci stávajícího jezu pro zajištění bourání a výstavbu jezu.

Na cyklostezce vzniklo omezení pro cyklisty a pěší, na které upozorňuje dopravní značení. „Žádáme cyklisty a chodce, aby při pohybu na cyklostezce dbali zvýšené opatrnosti po dobu stavby. Pro skladování materiálu využíváme část přilehlého parkoviště v ulici Pokutická, čímž došlo k omezení počtu parkovacích míst. Příjezd k provozovnám zůstal zachován," uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Ukončení stavebních prací předpokládáme v lednu 2026. Zhotovitelem akce za 76 mil. Kč bez DPH je společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s. ze skupiny VINCI Construction.

„Stavba řeší rekonstrukci stávající konstrukce jezu, kterou v celém svém rozsahu zcela vybouráme a postavíme novou. Její tvar se tedy nezmění a bude vycházet z toho původního. Novým provedením jezu vyhovíme i estetickým nárokům a zachováme charakter místa. Dále dojde k výstavbě opěrné monolitické zdi z betonu o délce 10 m, která prodlouží tu stávající, na pravém břehu štěrkové propusti," popsala postup prací mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Kromě celkové rekonstrukce jezu dojde také k výstavbě rybího přechodu o délce 56 m, ve dně širokého 3 m, který zajistí migraci ryb a mihulovců. „Zprůchodníme tak příčnou překážku, kterou jez nyní tvoří. Rybí obsádka  odpovídá lokalizaci řešeného profilu mezi vodní nádrží Kadaň a Nechranice. Vyskytují se zde proto jak říční druhy ryb, tak i ryby typické pro přehradní nádrže. Po dokončení stavby bude následovat monitoring rybího přechodu," dodala mluvčí.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru