Označené dřeviny budou odstraněny. Jsou již přestárlé. Foto: město Litvínov
Litvínov

Litvínov – Kolem Koldomu a koupaliště se bude v tomto týdnu kácet. Odstraněny budou stromy chřadnoucí, dožívající a poškozené a také dřeviny, které jsou v kolizi s připravovanou investiční akcí výstavby plavecké haly. 

„Jedná se převážně o krátkověké dřeviny jako topol, vrba, ovocné dřeviny, které byly vysazeny v 50. letech a které v současné době již dožívají, a o nevhodně použité jehličnaté keře a stromy," uvedl mluvčí města Litvínova Petr Lenc s tím, že téměř veškerá zeleň areálu koupaliště je původní výsadbou, dřeviny jsou tak jedné věkové kategorie, u krátkověkých jedinců již dochází k jejich odumírání. Celkem se jedná se o několik desítek stromů, dojde také k odstranění části křovinného porostu.

Dřeviny, které nebudou pokáceny nebo odstraněny, byly zapojeny do návrhu nové výsadby zeleně. Svahy u vjezdu do areálu budou osazené keři několika rodů, aby byla dotvořena druhová a barevná rozmanitost, podobně také na ploše vedle vjezdu na parkoviště přibydou nové keře, které budou nakvétat postupně během roku. „Plochy mezi zaparkovanými auty budou osazené keři doplněnými o okrasné stromy, což zajistí celoročně barevné zvýraznění této části areálu," doplňuje mluvčí.  

Okolí Koldomu a koupaliště budou zdobit nově například tavolníky. Ilustrační foto: CC0

 

Nebo také skalníky. Ilustrační foto: CC0

Celkem bude nově v areálu kromě 16 stromů vysazeno přes 1 800 keřů, jako je svída, skalník, zlatice, ibišek, pustoryl, mochna, tavolníky, pámelník a podobných.

Vybrané složení stromů a keřů při nové výsadbě má zajistit druhovou pestrost a barevnost během většiny roku. Takto kvete pustoryl. Ilustrační foto: CC0

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru