ROZHOVOR: Při nehodě nebo úrazu můžete mít nárok na odškodné. Nenechte se o něj připravit
Ilustrační foto: archiv
Most

Dopravní nehoda, pracovní úraz, nemoc z povolání. To je jenom pár příkladů, při kterých vám může vzniknout nárok na získání finančního odškodnění. Bez znalostí problematiky je však téměř nemožné se domoci plné výše odškodného.

„Pokud chcete získat co nejvyšší náhradu za způsobenou škodu, bude se vám hodit odborná pomoc,“ shrnuje Mgr. Ing. Petr Fejfárek, ředitel projektu Odškodněte mě! Jedná se o unikátní projekt, který pomáhá poškozeným a jejich blízkým získat adekvátní finanční odškodnění za újmu na zdraví. Hlavní pobočka společnosti sídlí v Mostě a pomáhá lidem z celého Ústeckého kraje, aby se domohli svých zákonných nároků na odpovídající odškodné. Petra Fejfárka jsme proto požádali, aby nám problematiku odškodnění přiblížil.

Řekněte nám, za co lze vůbec požadovat odškodnění?

Odškodnění lze požadovat za veškerou újmu, za kterou je odpovědná jiná osoba. Většinu lidí v této souvislosti napadne škoda majetková, která je snadno finančně vyčíslitelná. O škodě nemajetkové, kam spadá třeba poškození lidského zdraví, už mají lidé menší povědomí. Nejčastěji pomáháme získat náležité odškodnění právě lidem, kteří utrpěli újmu na zdraví, ať už fyzickou, nebo duševní, případně jejich příbuzným a blízkým osobám.

Jaké mají Češi o odškodnění v současnosti povědomí?

Všeobecné povědomí je pořád nízké. Lidé o svých právech nemají dostatek informací a nevědí, na co všechno mají nárok. Mnohdy se domnívají, že pokud nemají sjednané soukromé úrazové pojištění, tak žádné peníze nedostanou, což ale není pravda. Pak existuje početná skupina, která o možnosti náhrady škody sice ví, ale má o ní pouze mlhavou představu. Důsledky pak bývají tristní. Poškození pak dostávají v průměru i jen pětinu až třetinu toho, na co mají nárok. V Češích navíc stále převládá strach z toho pustit se s někým do sporu. V posledních letech ale pozorujeme, že se lidé přestávají bát o svoje práva přihlásit a obracejí se na nás, abychom jim pomohli získat, co jim patří.

Co může udělat člověk, který utrpěl újmu a rád by za ni získal odškodné?

Může se obrátit na viníka nebo pojišťovnu s žádostí o kompenzaci. Pojišťovny se na poškozené obracejí i samy s tím, že jim chtějí peníze vyplatit. Často jim ale opomínají sdělit, že vyplacená částka je jen nepatrným zlomkem jejich nároků. Účinnějším řešením je svěřit svůj případ specialistům, kteří vás při vymáhání odškodného zastoupí. Bez pomoci odborníků se šance na získání všech nároků výrazně snižuje.

Kolik stojí takové zastoupení odborníkem?

V první řadě je potřeba říct, že ne každý, kdo se za odborníka prohlašuje, jím skutečně je. Určitou záruku odbornosti dokážou poskytnout advokátní kanceláře, i když jen málo z nich se skutečně specializuje na oblast odškodnění. Cena pak závisí na jejich cenové politice. Obecně se cena pohybuje v řádech tisíců korun za hodinu, k čemuž je ještě potřeba přičíst nákladné znalecké posudky.

Lidé, kteří utrpěli újmu na zdraví, se přitom často dostávají do složité finanční situace a nemají desetitisíce na to, aby si najali profesionálního advokáta, uhradili služby soudního znalce a další poplatky. U nás proto za konzultaci a posouzení případu klienti nic neplatí. Nárok na odměnu nám vzniká jen v případě úspěšného vymožení odškodného. Klient tak při využití našich služeb nemá co ztratit. Konkrétní výše odměny se stanovuje procentem z vymožené částky, s ohledem na rizika vymáhání a složitost případu. Díky tomu si klienti mohou být jisti, že jsou naši pracovníci maximálně motivovaní k získání všech jejich nároků. Vymáhání navíc vedou advokáti, kteří se specializují na konkrétní oblasti odškodnění.

Kdo všechno se na vaši společnost může obrátit?

Mohou se na nás obrátit všichni lidé, kterým byla způsobena újma na zdraví, za kterou sami nemohou nebo za ni mohou jen částečně. Mohou se na nás obrátit také pozůstalí, pokud poškozený následkům zranění podlehl. Pomáháme lidem zejména v případě dopravních nehod, pracovních úrazů, nemocí z povolání, zranění při sportu a na veřejných místech.

0106sanita

Ilustrační foto: archiv

Jak běžně postupujete při vymáhání odškodnění? Co od spolupráce s vámi mohou klienti očekávat?

Naše spolupráce obvykle začíná tak, že se na nás klient obrátí a sdělí nám svůj příběh. Klientovi je následně přidělen advokát, který se na danou oblast odškodnění specializuje. Advokát se s daným případem seznámí a navrhne klientovi ideální postup. Pokud s ním souhlasí, podepíše s námi smlouvu a plnou moc, na jejímž základě ho advokát po celou dobu vymáhání zastoupí. Následně je případ konzultován s některým ze spolupracujících soudních znalců, kteří pro nás zpracovávají znalecké posudky. Po vystavení posudku se vymáhání ujímá advokát, který vypracovává právní argumentaci, jedná s poškozeným, policií, pojišťovnou a dalšími subjekty, až do úspěšného vymožení odškodného.

Jaké jsou šance poškozených, že se domohou svých práv?

Našim klientům nic netajíme a pokud jejich případ nemá šanci na úspěch, sdělíme jim to hned na začátku. Jednak je tím ušetříme falešných nadějí, jednak sami můžeme věnovat více času a úsilí na získání náležitého odškodnění dalším klientům. Jinak se odvažuji říct, že je naše úspěšnost při vymáhání odškodného vysoká. Dlouhodobě se s úspěšností pohybujeme kolem 95 %.

Na čem závisí výše odškodného, kterou mohou poškození získat?

Výsledná částka se odvíjí zejména od rozsahu zranění či způsobu, jakým událost zasáhla do života poškozeného a jeho blízkých. To vše kvalitativně i kvantitativně ohodnocují spolupracující soudní znalci. Prvotřídní posudek je proto jedním z klíčových faktorů pro získání co nejvyššího odškodného.

Dále částku ovlivňuje rozsah a způsob uplatnění nároků. Proto při vymáhání odškodnění hrají zásadní roli zastupující advokáti, kteří identifikují všechny typy nároků, jež poškozenému náleží. Aby dokázali pro klienty získat maximální částku, musejí znát procesní fungování celého průběhu vymáhání a mít precizní znalost nejen legislativy, ale zejména soudní praxe a rozhodnutí, které se stále vyvíjejí. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky se naši advokáti specializují na konkrétní oblast odškodnění.

Na co všechno tedy mají nárok lidé, kteří se stali účastníkem dopravní nehody nebo utrpěli pracovní úraz?

Řada lidí stále zaměňuje odškodné za bolestné. Bolestné je přitom jenom jedna jeho součást, a to často ani ne ta největší. Kromě náhrady za vytrpěnou bolest pro naše klienty uplatňujeme např. náhradu za ztížení společenského uplatnění, laicky označovanou jako trvalé následky, dále náhradu za ztrátu na výdělku po dobu i po skončení pracovní neschopnosti, tzv. rentu, náklady vynaložené na léčbu nebo ošetřovatelskou péči, náhradu za související věcnou škodu nebo duševní útrapy.

Jsou představy lidí o odškodném reálné? Nebo jsou částky, které poškození očekávají, neadekvátní?

Většina lidí důsledky zranění podhodnocuje a spokojili by se i se zlomkem toho, na co mají nárok. Protipólem jsou pak lidé, kteří pod vlivem amerických filmů nebo mediálně známých případů chtějí získat i za drobné oděrky miliony korun. Lidí, kteří dokáží ohodnotit své nároky reálně, je menšina.

Chtěl byste na závěr vzkázat něco našim čtenářům?

Dávejte na sebe pozor. Zdraví je to nejcennější a ani sebevyšší odškodné ho nedokáže nahradit. A pokud už jste utrpěli nějakou újmu, nebojte se bojovat o svoje práva. Peníze vám zdraví sice nevrátí, ale mohou vám váš život do budoucna alespoň významně ulehčit.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru