Hledáte někoho? Na ministerstvu prověří veškeré dostupné databáze. Ilustrační foto: CC0
Most

Most – Poměrně často se na sociálních sítích objevují dotazy, zda někdo nezná určitou osobu, která před x lety bydlela na dané adrese, chodila na určitou školu.... s dalšími různými indiciemi. Lidé shání bývalé spolužáky, přátele i příbuzné. Jak hledané osoby vypátrat, poradil mostecký magistrát.

„Ztratili jste kontakt na někoho blízkého, ať již příbuzného, kamaráda nebo bývalého spolužáka, a nedaří se vám jej najít? Víte o něm alespoň některé základní údaje, ale netušíte, kde v současnosti bydlí? Využijte službu  zprostředkování kontaktu, kterou nabízí Ministerstvo vnitra a jíž je možné využít i prostřednictvím agendy evidence obyvatel – ohlašovny na mosteckém magistrátu," radí město. Daná služba se nachází v kanceláři č. 367 ve třetím patře.

Kontaktující osoba, tedy žadatel, musí být osoba starší 15 let. „Žadatel uvede v žádosti své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu posledního známého trvalého pobytu," doplňuje mluvčí města Mostu Klára Vydrová. Žadatel může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou, otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Jak vyhledávání probíhá? 

Žádost je následně předána Ministerstvu vnitra, které provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel. Pokud je hledaná osoba identifikována, zašle jí ministerstvo informaci o tom, kdo a proč ji hledá. Následně je na hledaném, zda tohoto prostředkování využije a kontaktující osobu sám osloví. „Hledaná osoba nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat," upozorňuje mluvčí. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká žadateli nárok na vrácení správního poplatku. 

„Ministerstvo v každém případě žadatele informuje o tom, že došlo k předání informací," doplnila Klára Vydrová, takže žadatel bude mít jistotu, že hledaná osoba o jeho zájmu ví.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky z důvodu pobytu v zahraničí a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být v ČR doručovány písemnosti, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo žadateli. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké. 

Tiskopis žádosti je možné získat buď na přepážce agendy evidence obyvatel – ohlašovny trvalých pobytů v budově magistrátu, nebo na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Žádost je možné následně podat matričnímu úřadu, obecnému úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo přímo Ministerstvu vnitra.

Žádost je možné podat buď osobně, případně zaslat písemně (s ověřeným podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky (s uznávaným elektronickým podpisem). Za zprostředkování kontaktu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500 Kč, a to kolkovou známkou v této hodnotě, v hotovosti, platební kartou nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Variabilní symbol tvoří čtyři jedničky a část rodného čísla uvedeného za lomítkem, specifický symbol je 433. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení žadatele. 

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru