Ilustrační foto
Most

Ústecký kraj - Policie České republiky v působnosti Ústeckého kraje šetřila za leden až listopad roku 2023 (dále jen „sledované období“) celkem 7352 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 32 osob usmrceno, 158 osob těžce zraněno a 1722 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody je ve výši 496,18 mil. Kč.

Porovnání základních ukazatelů se stejným obdobím roku 2022:

Pokles zaznamenáváme v kategorii:

  • počet nehod o 2418 nehod
  • usmrcených o 9 osob
  • hmotná škoda o 49,8 mil. Kč


Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

  • těžce zraněných o 36 osob
  • lehce zraněných o 129 osob

 

Počet dopravních nehod, které se staly za sledované období, byl od roku 2009 čtvrtým nejnižším, když nejméně nehod se stalo v letech 2010 až 2012, kdy jejich počet nepřesáhl hodnotu 7000. Počet osob usmrcených při nehodách, které se staly za sledované období, byl od roku 2009 třetím nejnižším, kdy nejméně osob zemřelo v roce 2018 (30 osob), naopak nejvíce osob zemřelo v roce 2009 (69 osob). Hranice 50 usmrcených byla, krom roku 2009, překročena ještě v letech 2010, 2012 a 2014.


Co do počtu dopravních nehod, tak za sledované období zaznamenáváme relativně vysoký pokles nehod, který lze přičíst zejména nárůstu počtu dopravních nehod, vyřešených jejími účastníky na tzv. „Záznam o nehodě“, viz § 47 zákona č. 361/2000 Sb., kdy tyto nehody jsou řešeny bez účasti policie, nebo je policie přítomna a řeší pouze jednotlivá protiprávní jednání účastníků nehody a tyto nehody nejsou statisticky vykazovány. Za sledované období bylo takto zpracováno celkem 3298 nehod, což je 31,16% z celkového počtu nehod.

 

Časové rozložení dopravních nehod

Nejvíce nehod se stalo v pátek (1210 nehod), naopak nejméně pak v neděli (839 nehod). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zaznamenáváme pokles nehod ve všech dnech týdne, z toho nejvýraznější je u čtvrtečních nehod (o 464 nehod méně). Nejvíce osob zemřelo při nedělních nehodách (8 osob) a sobotních nehodách (7 osob). Naopak nejméně osob zemřelo při čtvrtečních nehodách (2 osoby), kdy je zaznamenám i nejvyšší pokles usmrcených osoba (o 7 osob méně). Nárůst počtu usmrcených osob je zaznamenán u nedělních a pondělních nehod. Měsíc listopad byl zatím jediným měsícem roku 2023, ve kterém nedošlo k nehodě se smrtelnými následky.

Na jeden den sledovaného období připadá 22,01 nehod, 0,10 usmrcených a 5,63 zraněných osob. Za sledované období nejvíce nehod šetřili policisté v pátek 20. října (45 nehod). Naopak nejméně pak ve čtvrtek 6. července (6 nehod). Hranice 30 nehod byla překročena v pondělí 9. ledna, v pátek 13. ledna a ve středu 25. ledna, v pátek 3. února a v úterý 7. února a v pátek 10. března, v pondělí 24. dubna, ve čtvrtek 6. a 20 dubna, v pátek 14. dubna, v pátek 5. května a v úterý 30. května, v neděli 7. července, v pondělí 24. a v úterý 25. července, v srpnu to byla středa 2., pátek 25. a sobota 26. a v září to bylo úterý 6. a středa 6. dále pak čtvrtek 21. a pátek 22., středa 11. října, čtvrtek 19. října, neděle 11. listopadu a pátek 24. listopadu. Nejtragičtějším dnem sledovaného období stále zůstává pondělí 27. března a neděle 28. května, kdy na silnicích Ústeckého kraje vyhasly shodně dva lidské životy při jedné dopravní nehodě.

 

Dopravní nehody podle zavinění

Řidiči motorových vozidel zavinili téměř 90% (88,41%) dopravních nehod z jejich celkového počtu. Při těchto nehodách přišlo o život 30 osob, 122 osob bylo těžce zraněno a 1473 bylo zraněno lehce. U této kategorie, je zaznamenán jeden z nejvyšších poklesů počtu nehod (o 1237 nehod méně). Další kategorií, kde došlo k výraznému poklesu počtu nehod, jsou nehody zaviněné lesní zvěří nebo domácím zvířetem (o 1185 nehod méně). Naopak o 74 nehod stoupl počet nehod zaviněných řidičem nemotorového vozidla a o 4 nehody stoupl počet nehod zaviněných závadou komunikace atd. Kategorie nehod zaviněných řidičem motorového vozidla drží prim rovněž v počtu usmrcených osob (30 osob), přestože oproti roku 2022 došlo k jejich poklesu (o 9 osob méně). Nárůst usmrcených osob je u kategorie „řidič nemotorového vozidla“ (o 1 osobu více).

 

Příčiny dopravních nehod

„Nesprávný způsob jízdy“ je kategorií s nejvyšším počtem nehod, s nejvyšším poklesem počtu nehod, nejvyšším počtem usmrcených osob a jedinou kategorií s nárůstem počtu usmrcených osob. Stránka 5 z 13 „Nepřiměřená rychlost“ je kategorií s druhým nejvyšším počtem jak nehod, tak usmrcených osob, a kategorií s nejvyšším poklesem počtu usmrcených osob. „Nedání přednosti v jízdě“ je kategorií s třetím nejvyšším počtem nehod, kategorií s druhým nejvyšším poklesem počtu nehod a další kategorií, kde došlo k poklesu usmrcených osob.

 

Dopravní nehody podle druhu

Nejčastějším druhem nehody (30,224%) je srážka se zaparkovaným vozidlem s 2223 nehodami. Druhým nejčastějším druhem dopravní nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (28,09%) a srážka s pevnou překážkou (23,79%) atd. Výraznější nárůst počtu nehod zaznamenáváme u havárií (o 40 nehod více) a u jiného druhu nehody (o 27 nehod více). K významnému poklesu počtu nehod došlo u srážky s lesní zvěří (o 1173 nehod méně) a u srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (o 893 nehod méně). Shodně 11 osob zemřelo při srážce jedoucích nekolejových vozidel a při srážce s pevnou překážkou, shodně 3 osoby při havárii a při srážce s vlakem a shodně 2 osoby při srážce s chodcem a při srážce se zaparkovaným vozidlem.

 

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek

U 403 nehod (o 42 nehod více) bylo u viníka nehody zjištěno požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky. Alkohol byl zjištěn u 350 viníků, 28 viníků mělo v krvi zjištěny jiné návykové látky než alkohol a v 7 případech byl viník nehody jak pod vlivem alkoholu, tak pod vlivem návykových látek. Z celkového počtu 403 viníků jich 12 odmítlo vyšetření ke zjištění, zda v době nehody nebyli pod vlivem alkoholu a 7 jich odmítlo vyšetření ke zjištění, zda v době nehody nebyli pod vlivem jiných návykových látek, než alkohol. Celkem 194 viníků dopravních nehod mělo v krvi 1,5 a více promile alkoholu, což je o 33 nehod méně než ve stejném období roku 2022. Při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky přišly 2 osoby o život, 17 osob těžce zraněno a 160 osob zraněno lehce.

 

Dopravní nehody podle místa

Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a silnicích I., II. a III. třídy. Na všech komunikacích, kromě dálnic, kde došlo k nárůstu o 39 nehod, došlo k výraznému poklesu počtu nehod. K usmrcení 15 osob došlo na silnicích I. třídy, na silnicích III. třídy přišlo o život 7 osob, na silnicích II. třídy 5 osob, na místních komunikacích 4 osoby a na dálnici 1 osoba.

 

Dopravní nehody v okresech

Za sledované období nejvíce nehod evidují v okrese Ústí nad Labem (1443 nehod, tj. 19,63% z celkového počtu nehod), následuje Chomutov (1292 nehod, tj. 17,57%) a Teplice (1131 nehod, tj. 15,38%) atd. Přehled podle jednotlivých okresů je v následující tabulce. V absolutním vyjádření došlo k poklesu počtu nehod ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles počtu nehod zaznamenal okres Louny (o 601 nehod méně) a Litoměřice (o 4489 nehod méně) atd. K nehodám se smrtelnými následky došlo ve všech okresech Ústeckého kraje, z toho v okrese Louny (8 osob), Ústí nad Labem (7 osob), Litoměřice (5 osob), Děčín a Most shodně (4 osoby), Chomutov (3 osoby) a Teplice 1 osobu.

 

Dopravní nehody v okresech zaviněné pod vlivem alkoholu

Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu evidují okresy Chomutov, Litoměřice a Louny. Okres Louny a Chomutov rovněž drží „prim“ v počtu viníků pod vlivem drog. Naopak nejméně nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky evidují v okrese Most.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru