Ilustrační foto: CC0
Most

Ústecký kraj – V letošním roce došlo k úpravám bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu (dále jen BPVRP). Mezi nejvýznamnější změny patří plošné opatření při lovu na rybku menší než 15 cm, kdy je povoleno užití pouze jednoho jednoháčku. Uvedené opatření platí pro všechny mimopstruhové revíry Severočeského územního svazu. Praktické ověření této BPVRP bylo v posledních čtyřech letech úspěšně testováno v místní organizaci Duchcov.

Naopak určitého rozvolnění se dočkají rybáři na údolní nádrži Nechranice, kde byla po projednání s odbornou veřejností zmírněna některá z pravidel, která byla přijata pro snížení neúměrného rybářského tlaku na populace dravých ryb tak, aby se zabránilo opětovnému zhroucení jejich populací.

Na ÚN Nechranice jsou od 1. 1. 2024 zrušeny následující ustanovení:

  • Zákaz lovu z plavidel od 15.10. na revíru Ohře 9 ÚN Nechranice.
  • Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm.

Nadále na ÚN Nechranice zůstává v platnosti:

Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

Přisvojením si dvou kusů dravých ryb nebo jejich kombinace (štika, candát, sumec) denní lov končí.

S ohledem na novelu legislativy bude formou BPVRP v průběhu roku rovněž reagováno na změny v lovu na P vodách, především termíny lovu přívlačí. Severočeský ÚS zváží, na kterých vodních plochách je možné umožnit rybolov přívlačí až do konce P sezóny, což nově legislativa umožňuje (do 30. listopadu), a kde je vhodné ponechat lov přívlačí dle současných pravidel (do 31. srpna), případně jiný termín. Tato opatření budou vyhlášena najednou v průběhu letošního roku, to s ohledem na termín schválení platné legislativy, kdy nebylo možné tyto změny ohledně P revírů řádně projednat a již před tiskem soupisu revírů vše jasně stanovit.

Lze předpokládat, že na revírech, kde je žádoucí ochrana původních populací lososovitých ryb, budou platit přísnější pravidla (kratší termín lovu přívlačí než do 30. listopadu), oproti celé řadě revírů, kde je rybí obsádku třeba pravidelně doplňovat (např. pstruhem duhovým, sivenem), protože se jedná o vody s nevhodným pH pro naše původní ryby, neúživné, nádrže, toky málo vhodné pro život lososovitých ryb apod. Na těchto vodních plochách bude nejspíše možné dané prodloužení lovu přívlačí až do konce listopadu. Postup a konkrétní výčet revírů s úpravou lovu přívlačí je aktuálně projednáván s MO našeho ÚS.

Mimo plošných opatření dojde dále k úpravám BPVRP:

MO Děčín (41047 Ploučnice 1): Od říčního km. 5,5 v Horních Březinách po jez v říčním km. 9,7 v Benešově nad Ploučnicí zaveden celoroční zákaz rybolovu na nástrahy živočišného původu v daném úseku revíru. Při lovu na položenou a plavanou si lovící nesmí ponechávat lososovité ryby a lipana. Zákaz užití kulového plovátka a jiných nosných prvků na udici.

MO Jablonec (441035/1 Mšeno): Zákaz zavážení návnad a nástrah (včetně užití zavážecí lodičky na dálkové ovládání a jiných pomůcek nebo technických prostředků k manipulaci s nástrahou nebo návnadou).

MO Louny (441 040 Ohře 4-5): Zrušení zákazu lovu ryb z levého břehu řeky od prvního soukromého pozemku (plotu k vodě; GPS: 50°21'47.59"N, 13°47'27.06"E) cca 300 m nad lávkou pro pěší v Masarykových sadech (u výstaviště) po překlenutí řeky tvořené kovovou konstrukcí cca 300 m pod silničním mostem Louny - Most (GPS: 50°21'59.32"N, 13°46'59.98"E).

MO Most (41005/35 Bílina 6, podrevír Matylda):

1. Rybolov je povolen dle provozního řádu uvedeného na informačních tabulích přímo u nádrže nebo na

webových stránkách Technických služeb města Mostu, a. s., www.tsmost.cz. Parkování, táboření a rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech.

2. Na celém revíru je zákaz vnadění a krmení ryb, včetně používání krmítek či jakéhokoli lákání ryb do místa lovu.

Bod č. 1 je doplňkový popis revíru, který vychází z požadavku provozovatele/majitele nádrže (Technické služby města Mostu), jehož část již aktuálně v popisu podrevíru již uvedena je.

Bod č. 2 je výsledkem kompromisu při jednání se zástupci provozovatele nádrže, kteří poukazují na stanovená opatření v oblasti ochrany vod, které jsou pro předmětnou nádrž uvedeny v Plánu dílčího povodí Ohře a ostatních přítoků Labe pro roky 2021 až 2027.

MO Podbořany (441074 Blšanka 2B, podrevír Očihovská): Zákaz lovu ryb od 13. 5. do 18. 5. 2024 a od 12. 5. do 17. 5. 2025.

Důvodem opatření jsou tradiční rybářské závody, které se konají vždy poslední den uvedeného týdenního zákazu lovu ryb. Během tohoto období je provedeno sečení travních porostů v okolo celé nádrže.

MO Teplice (441 002 Bílina 2, podrevír Kateřina č. 23): Zákaz lovu ryb v celém úseku slepé silnice vedoucí do vodní nádrže Kateřina až k začátku tělesa hráze v období od 15.12. do 15.2.

MO Žandov (441 072 Karlovka): Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.

MO Žatec (06 441 088 Velká Černoc): Zákaz lovu ryb v termínu 6.5. až 11.5.2024 a 5.5. až 10.5. 2025 z důvodu pořádání rybářských závodů Květnový pohár. Aktuálně na nádrži platí až do odvolání zákaz rybolovu z důvodu plánované rekonstrukce ze strany vlastníka nádrže).

MO Žatec (06 441 088 Velká Černoc): Zákaz lovu ryb v termínu 6.5. až 11.5.2024 a 5.5. až 10.5. 2025 z důvodu pořádání rybářských závodů Květnový pohár.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru