Ilustrační foto: CC0
Most

Most – Nájemníci, kteří dlouhodobě porušují domovní řád. Přesně to je nejčasnější problém, se kterým se setkává Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, který provádí šetření ve vyloučených lokalitách v Mostě. Podle právníků je možno takového nájemníka vystěhovat.

Otázky spojené s touto tematikou položila advokátu JUDr. Dušanu Hebortovi, Ph.D., redaktorka Mosteckých listů Alena Sedláčková. Z jeho odpovědí vyplývají rady, jak mají ostatní nájemníci jednat. Podle advokáta není ani rozhodující, zda obytný dům má či nemá stanoven domovní řád. 

Pokud se lidé v domě setkávají s opakovaným porušováním sousedských práv či domovního řádu, prvním krokem by vždy měla být ústní či písemná výtka. Ta totiž následně slouží při pozdějším projednávání, pokud se nesetkala s účinkem. „V závaznějších případech je na místě učinit oznámení na městskou policii, jejíž oprávnění zakročit a vyžadovat informace je širší než u soukromé osoby," vysvětlil Dušan Hebort. Dále se mohou nájemníci obrátit na magistrát, konkrétně na přestupkový orgán. V případě opakování přestupků může dostat dotyčný pokutu do výše 30 tisíc korun. „Pokuta nemusí splnit zamýšlený účel u občana, pro kterého je běžné nedostát splatným peněžitým závazkům a má více exekucí," varuje advokát.

Sousedské spory při porušování soužití se mohou dostat až k soudu, a to ve chvíli, kdy se společenství vlastníků usnese na nuceném prodeji bytové jednotky. V bytovém družstvu se usnáší o vyloučení člena družstva nejprve představenstvo a následně o odůvodněných námitkách člena družstva proti vyloučení rozhoduje členská schůze. Jak u společenství vlastníků, tak u bytového družstva při hlasování rozhoduje většina z počtu vlastníků jednotek (každý vlastník jeden hlas bez ohledu na velikost bytu).

„Porušení domovního řádu lze řešit také soudní žalobou na porušování sousedských práv. Jedná se o sporné civilní řízení, které bude důkazně vymezeno návrhy účastníků řízení. Zde se mezi listinné důkazy bude hodit veškerá dokumentace vzniklá postupy, které byly uvedeny v předchozích odstavcích," dodává advokát Dušan Hebort.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru