Místo uhlí budou v teplárně v Komořanech spalovat odpadky, které by jinak skončilo na skládkách. Foto: United Energy
Most

Komořany – Další krok v posunu od výroby tepla z uhlí ohlásila teplárna United Energy. Roky připravovaný projekt na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) má zelenou. Stavbu za více než 5 miliard korun ve stávajícím průmyslovém areálu teplárny Komořany postaví sdružení SESMETIC, tedy  koncorsium firem SES Tlmače, a.s., Metrostav DIZ, s.r.o., a I&C Energo, a.s.

Dekarbonizační projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Moderní zařízení pro energetické využití odpadu „EVO Komořany“, jehož kapacita je dimenzována na 150 tisíc tun směsného komunálního odpadu za rok, počítá primárně s odběrem odpadu z regionu. Projektem tak společnost United Energy přímo navazuje na Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který již zahrnuje dané zařízení pro energetické využití SKO. 

„Výstavbou EVO Komořany dojde rovněž ke značné úspoře fosilních paliv, mimo jiné se sníží emise skládkových plynů z ukládaných odpadů na skládky a kraj i města získají záruku efektivního a k životnímu prostředí šetrného nakládání s odpady,“ vysvětluje Milan Boháček, generální ředitel United Energy. Při plném výkonu se jedná o úsporu hnědého uhlí cca 120 tisíc tun ročně. Předpokládaná výroba v ZEVO je až 600 TJ tepla a 60 GWh elektřiny za rok podle způsobu provozování zařízení. Teplárna Komořany se tímto zase posune o významný krok dál v rámci procesu dekarbonizace.

„V novém zařízení plánujeme využít osvědčené technologie založené na roštovém spalování, které se běžně používají v západní Evropě. Tato technologie odpovídá úrovni nejnovějších BAT a tím i nejpřísnějším emisním limitům BREF,“ říká Slavoj Zemánek, projektový manažer EVO Komořany. 

Příprava výstavby zařízení na energetické využití odpadu v teplárně Komořany probíhá už několik let. Projekt má již všechna nezbytná povolení, tj. stavební povolení a posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Zároveň splnil veškeré podmínky pro poskytnutí dotace Evropskou investiční bankou a závěrem roku 2023 získal i podporu z Modernizačního fondu z programu HEAT, která pokryje přibližně 50 % předpokládaných investičních výdajů. Realizační fáze EVO Komořany by měla začít na podzim letošního roku, spuštění zkušebního provozu se poté předpokládá na jaře roku 2027.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru