Ilustrační foto
Most

Žatecko – Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejnil další podrobnosti ohledně uzavírky silnice I/27 přes Žiželice kvůli stavbě přemostění. Jsou upřesněné především objízdné trasy autobusové dopravy a vymezené autobusové zastávky, které budou dočasně zrušeny.

Uzavírka silnice přes Žiželice bude probíhat do 28. února 2026 ve dvou etapách:

1. etapa od 15.05.2024 do 31.12.2024 se týká úseku mezi Velichovem a obcí Žiželice i úseku mezi Žiželicemi a dálnici D7.

2. etapa od 01.01.2025 do 28.02.2026 se týká úseku mezi Žiželicemi a dálnicí D7.

Objízdná trasa:

  • Pro osobní a nákladní vozidla do 6 t bude trasa vedena po silnici č. II/607 a II/250 přes Staňkovice.
  • Pro nákladní vozidla nad 6 t bude trasa vedena obousměrně po silnici č. I/27 přes Žatec, Blšany, dále po silnici č. I/6, dálnici D6, silnici č. I/16, I/7, dálnici D7.

Objízdná trasa pro linkovou dopravu + přemístění zastávek:

I. etapa od 15.05.2024 do 31.12.2024

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562731 pro spoje 113 a 114

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,žel.st.“ a dále místní komunikace (dále jen „MK“) ul. Purkyněho, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, silnice č. III/25010, silnice č. III/25016 ul. Spojovací, silnice č. III/25021 ul. Průmyslová, účelová komunikace do zastávky „Velemyšleves,,Triangle-sever“ a zpět účelová komunikace, silnice č. III/25021 ul. Průmyslová a účelová komunikace do zastávky „Velemyšleves,,Triangle-sever II“. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Mostecká“, „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Lounská“ a „Staňkovice“ umístěné na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562731 pro spoj 206

- je stanovena objízdná trasa - ze zastávky „Staňkovice,,Triangle-jih“ a dále silnice č. III/25010 ul. Jižní, silnice č. II/250, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250 ul. Lounská, MK ul. Purkyněho, MK ul. tř. Rooseveltova do zastávky „Žatec,,žel.st.“ a dále již po své trase.

Zastávky „Velemyšleves,,Triangle-západ“, „Žiželice“ „Žatec,,Mostecká“, „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“ a „Žatec,Velichov“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na tomto spoji dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Lounská“ a „Staňkovice“ umístěné na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562732 pro spoje 106, 115 a 117

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,aut.nádr.“ a dále náměstí Kruhové, MK ul. Nákladní, MK ul. Karla IV., MK ul. Volyňských Čechů, MK ul. Kovářská, MK ul. Masarykova (ve směru zpět silnice č. II/225 ul. Komenského alej), silnice č. II/225 ul. Boženy Vikové Kunětické, MK ul. Svatováclavská, MK ul. Nákladní, silnice č. I/27 ul. Plzeňská, silnice č. III/22525 ul. Osvoboditelů, silnice č. III/22525 ul. Chomutovská, silnice č. III/22525 a silnice č. III/22528 do zastávky „Žiželice“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,u plynárny“, „Žatec,,žel.st.“ „Žatec,,Mostecká“, „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“ a „Žatec,Velichov“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Kovářská“, „Žatec,,sokolovna“, „Žatec,,Lučanská“, „Žatec,,Havlíčkovo nám.“, „Žatec,,Bonex“, „Žatec,,Chmelařství“, „Žatec,,U výtopny“ a „Žatec,Záhoří,rozc.“ umístěné na objízdné trase.

Zastávka „Žiželice“ bude po dobu výše uvedené uzavírky přemístěna na silnici č. III/22528.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562732 pro spoje 131 a 130

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Mostecká“ a dále silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. III/22525 ul. Osvoboditelů, silnice č. III/22525 ul. Chomutovská, silnice č. III/22525 a silnice č. III/22528 do zastávky „Žiželice,Hořetice,točna“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“, „Žiželice“ a „Žiželice, Hořetice, žel.přejezd“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Chmelařství“, „Žatec,,U výtopny“ a „Žatec,Záhoří,rozc.“ umístěné na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562732 mimo spoje 106, 115, 117, 131 a 130

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Mostecká“ a dále silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. III/22525 ul. Osvoboditelů, silnice č. III/22525 ul. Chomutovská, silnice č. III/22525 a silnice č. III/22528 do zastávky „Žiželice“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“ a „Žatec,Velichov“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Chmelařství“, „Žatec,,U výtopny“ a „Žatec,Záhoří,rozc.“ umístěné na objízdné trase.

Zastávka „Žiželice“ bude po dobu výše uvedené uzavírky přemístěna na silnici č. III/22528.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 pro spoje 106, 125 a 126

- je stanovena objízdná trasa - ze zastávky „Žatec,,aut.nádr.“ a dále MK ul. Pod Střelnicí, MK ul. tř. Rooseveltova, MK ul. Purkyněho, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, sjezd na dálnici D7, dálnice D7, sjezd z D7 na silnici č. I/27 a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 pro spoje 115 a 128

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Bonex“ a dále silnice č. I/27 ul. Plzeňská, silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, silnice č. II/607, silnice č. III/2502 do zastávky „Velemyšleves,Minice,samota“ a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky bude obsluhována zastávka „Žatec,Mostecká“ umístěná na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 mimo spoje 106, 125, 126, 115 a 128

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Bonex“ a dále silnice č. I/27 ul. Plzeňská, silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, sjezd na dálnici D7, dálnice D7, sjezd z D7 na silnici č. I/27 a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky bude obsluhována zastávka „Žatec,Mostecká“ umístěná na objízdné trase.

II. etapa od 01.01.2025 do 28.02.2026

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562731 pro spoje 113 a 114

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,žel.st.“ a dále MK ul. Purkyněho, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, silnice č. III/25010, silnice č. III/25016 ul. Spojovací, silnice č. III/25021 ul. Průmyslová, účelová komunikace do zastávky „Velemyšleves,,Triangle-sever“ a zpět účelová komunikace, silnice č. III/25021 ul. Průmyslová a účelová komunikace do zastávky „Velemyšleves,,Triangle-sever II“. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Mostecká“, „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Lounská“ a „Staňkovice“ umístěné na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562731 pro spoj 206

- je stanovena objízdná trasa - ze zastávky „Staňkovice,,Triangle-jih“ a dále silnice č. III/25010 ul. Jižní, silnice č. II/250, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250 ul. Lounská, MK ul. Purkyněho, MK ul. tř. Rooseveltova do zastávky „Žatec,,žel.st.“ a dále již po své trase.

Zastávky „Velemyšleves,,Triangle-západ“, „Žiželice“ „Žatec,,Mostecká“, „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“ a „Žatec,Velichov“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na tomto spoji dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky budou obsluhovány zastávky „Žatec,,Lounská“ a „Staňkovice“ umístěné na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 pro spoje 106, 125 a 126

- je stanovena objízdná trasa - ze zastávky „Žatec,,aut.nádr.“ a dále MK ul. Pod Střelnicí, MK ul. tř. Rooseveltova, MK ul. Purkyněho, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, sjezd na dálnici D7, dálnice D7, sjezd z D7 na silnici č. I/27 a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 pro spoje 115 a 128

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Bonex“ a dále silnice č. I/27 ul. Plzeňská, silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, silnice č. II/607, silnice č. III/2502 do zastávky „Velemyšleves,Minice,samota“ a dále již po své trase. Tato objízdná tras>a je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky bude obsluhována zastávka „Žatec,Mostecká“ umístěná na objízdné trase.

Pro dopravce UMBRELLA CITY LINES s.r.o. na lince 562733 mimo spoje 106, 125, 126, 115 a 128

- je stanovena objízdná trasa - po své trase až do zastávky „Žatec,,Bonex“ a dále silnice č. I/27 ul. Plzeňská, silnice č. II/250 ul. Osvoboditelů, silnice č. II/250 ul. Lounská, přes Staňkovice silnice č. II/250 ul. Postoloprtská, silnice č. II/250, sjezd na dálnici D7, dálnice D7, sjezd z D7 na silnici č. I/27 a dále již po své trase. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.

Zastávky „Žatec,,Prefa“, „Žatec,,Koito“, „Žatec,Velichov“ a „Žiželice“ budou po dobu výše uvedené uzavírky na těchto spojích dočasně zrušeny.

Za dočasně zrušené výše uvedené zastávky bude obsluhována zastávka „Žatec,Mostecká“ umístěná na objízdné trase.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru