Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Foto: Krajská zdravotní
Most

Ústí nad Labem – Ve dnech 11.-12. května se ve španělské Malaze konal prestižní kongres Světové akademie neurologické chirurgie. Nezisková neurochirurgická společnost World Academy of Neurological Surgery (WANS) byla založena v roce 2005 s cílem podporovat spolupráci mezi světovými lídry neurochirurgie, rozvíjet výměnu vědeckých poznatků a vytvářet a stanovovat hlavní směry v oboru.

Každý člen je volen na základě svých vědeckých příspěvků, inovací, vzdělávacího úsilí, a především své role na rozvoji neurochirurgie ve své zemi, ale i ve světě. Od letošního roku mají své zastoupení v této světové akademii i neurochirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a to díky přednostovi neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc.

Na kongresy a setkání akademie WANS jsou zváni respektovaní, vybraní profesoři z oboru neurochirurgie z celého světa, kteří jsou výrazem té nejlepší neurochirurgické vědy. Přijetí do WANS představuje komplikovaný proces alespoň dvou doporučení od stávajících členů akademie. Poté následují volby všech aktivních členů a pro přijetí je nutný souhlas 80 % členů akademie. A konečně kandidát musí předložit vědeckou prezentaci na jednom ze setkání WANS jako předpoklad pro případné členství.

Na zmiňovaný kongres v Malaze byl pozván i prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. Byl tak přijat do organizace, kterou tvoří jen osm desítek špičkových lékařů v oboru z celé planety. Při své inaugurální přednášce nazvané „Chirurgie pro prevenci mozkové mrtvice – nová perspektiva oboru neurochirurgie“ předvedl jedinečný program Masarykovy nemocnice, který je zde budován společně s neurology, neuroradiology, anesteziology a rehabilitačními odborníky od osmdesátých let.

„Program obsahuje operace karotických tepen při prevenci mozkové mrtvice, nově i operace krční tepny následně po trombolytické léčbě. V této oblasti máme díky spolupráci s neurology a neuroradiology unikátní podmínky, neboť iktový program léčby mrtvice trombolýzou patří v Ústeckém kraji k nejlepším na světě. Mluvíme zde o 200 mechanických trombolýzách na 100 tisíc obyvatel za rok. Další oblastí pak jsou mozkové bypassy v předním i vertebrobazilárním povodí,“ říká k programu přednosta Sameš.

Ústecká neurochirurgie působí jako mezinárodní výukové centrum mozkových bypassů, neboť využívá nejmodernější diagnostické metody (QMRA) a disponuje anatomickou laboratoří pro výuku mozkových anastomóz.  Výukový program formou fellowshipu absolvovalo již 10 neurochirurgů z Evropy, Afriky, Asie a Ameriky, konkrétně z Velké Británie, Tuniska, Panamy, Kostariky, Venezuely, Uzbekistánu, Pákistánu a Malajsie. Úspěšní absolventi po získání mezinárodního certifikátu WFNS zavádějí tento program ve svých zemích.

Zastoupení v této prestižní organizaci je zároveň zárukou mimořádně kvalitního pracoviště, kterým se Ústecký kraj může chlubit.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru