Přednosta Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA při prezentaci. Foto: Jakub Zápotocký
Zajímavosti

Ústí nad Labem – Krajská zdravotní přichází s horkou novinkou. V ústecké Masarykově nemocnici rozjela ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně unikátní mezioborovou laboratoř 3D tisku. Pacientům přinese řadu benefitů.

Pracoviště má za cíl zavést do rutinního používání metodu 3D tisku modelů pro předoperační plánování a výuku. Benefity bude mít nová laboratoř hlavně pro pacienty. Jde o zkrácení operační doby, snížení krevní ztráty, snížení operačního zásahu do těla pacienta a rychlejší rekonvalescenci. Atraktivní bude i pro mladé lékaře se zájmem o moderní technologie a inovace.

Foto: Jakub Zápotocký

V České republice je toto pracoviště rozsahem a mezioborovým propojením, na rozdíl od zahraničí, zcela ojedinělé. Supervizi budou zajišťovat špičkoví technici z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického a Akademie věd České republiky.

Foto: Jakub Zápotocký

Přednosta Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, který spolu s dalšími kolegy chirurgy a specialisty za projektem nové laboratoře stojí, předpokládá propojení vědy a výuky s praktickou aplikací. Počítá se zapojením nejprve šesti chirurgických pracovišť Masarykovy nemocnice, dále s rozšířením kapacity laboratoře pro zájemce z celé Krajské zdravotní.

Foto: Jakub Zápotocký

„Co 3D tisk v předoperačním plánování v praxi znamená? Lékař si na tiskárně podle dat z (počítačové tomografie) může vytisknout v rámci předoperačního plánování část těla, kterou plánuje operovat, například poškozenou či deformovanou kost: obratel, pánev, lebku nebo třeba nádorové či zánětlivé ložisko uvnitř orgánu či kosti. Na ní si chirurg může ještě před operací vyzkoušet plánovanou terapii, může si vizualizovat jinak nedostupné struktury, eventuálně zjistit přesně jejich vztah ke zdravé, respektive nepoškozené tkáni. Podle zahraničních studií tato praxe snižuje operační čas a množství komplikací v chirurgii. Při rozšíření po České republice přináší metoda velký potenciál pro lékaře chirurgických oborů a tím zejména benefit pro pacienty: prokazatelné snížení krevní ztráty, zkrácení doby operace a rychlejší rekonvalescenci. Také umožňuje provedení menších operačních intervencí vzhledem k předoperačně vyzkoušené simulaci," přibližuje výhody 3D tisku v medicíně MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je v současnosti 3D tisk využíván na špičkové úrovni přímo k terapii, a to pro individualizované implantáty, jakými jsou náhrady defektů skeletu v ortopedii, náhrady defektů lebky v neurochirurgii nebo pro konstrukci dlah v maxilofaciální chirurgii, tedy v oboru zabývajícím se chirurgií dutiny ústní, čelistí a obličeje.

Zejména lékařům chirurgických pracovišť v České republice, a zároveň mladým lékařům se zájmem o moderní technologie, byl určen workshop „Využití 3D tisku v předoperačním plánování". Za velkého zájmu proběhl 28. května na FZS UJEP a vystoupili na něm specialisté chirurgických oborů Krajské zdravotní, kteří tyto metody do své praxe jak v implantologii, tak i v předoperačním plánování již rutinně zařadili. Odborníci účastníkům workshopu nejen představili cestu zpracování obrazového materiálu z CT vyšetření modelových anonymizovaných pacientů do podoby dat, která je možné použít pro 3D tisk, ale také prakticky demonstrovali 3D tisk na velké moderní tiskárně.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru