Pátek 28. leden 2022
Svátek má Otýlie

Litvínov - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 15. února 2019 rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení Skládkový komplex Celio. Nové rozhodnutí důrazněji reaguje na značnou intenzitu požárů v tomto komplexu za poslední dobu. Informovala o tom litvínovská radnice.

Rozhodnutí reaguje rovněž na důrazné připomínky vedení města Litvínova a jeho bezpečnostní rady, které byly směřovány na příslušné kompetentní orgány Krajského úřadu Ústeckého kraje a které byly vedeny snahou o přijetí, respektive uložení, takových opatření, aby se v co největší míře dařilo požáry omezit či jim úplně zabránit.

Nově uložená opatření pro provozovatele skládky Celia pro předcházení požárů nebo jejich omezení jsou například:

  • udržování minimální aktivní části skládky;
  • zajištění pravidelné (1x za hodinu) obchůzky skládkového areálu za účelem kontroly, zda uložené odpady nevykazují příznaky zvyšování teploty;
  • nepřetržitý celoplošný monitoring teploty odpadů uložených ve skládce s automatickým záznamem dat;
  • při návozu odpadu důkladná kontrola druhu a složení odpadu; druh odpadu, který by mohl způsobit zahoření, nebude ve skládkovém komplexu ukládán;
  • v návaznosti na úkol zpracování dokumentace ke zdolávání požárů (výpočet sil a prostředků potřebných ke zdolání nejsložitější varianty požáru) zajištění vypočteného množství pěnidla.

Opatření k ochraně ovzduší obsahují například zajištění měření kvality ovzduší autorizovanou osobou (Zdravotní ústav Ústí nad Labem) u požáru trvajícím déle než 5 hodin, a to na hranici obytné zástavby v katastrech měst Mostu a Litvínova; neprodlené ohlášení (do 1 hodiny od zjištění) havárie či mimořádné události s možným vlivem na životní prostředí na havarijní telefon České inspekce životního prostředí, Krajský úřad ÚK, odbor životního prostředí a městům Mostu a Litvínovu.

"Nyní má provozovatel patnáctidenní lhůtu pro odvolání proti uvedenému Rozhodnutí," informoval tajemník litvínovského městského úřadu Valdemar Havela.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist