Pátek 10. červenec 2020
Svátek má Libuše a Amálie

Krušné hory - Policisté mosteckého územního odboru budou v nadcházejícím období více kontrolovat chatařské oblasti, které se stávají na dobu zimních měsíců opuštěnými. Vybrali lokalitu v horských oblastech, kde je poměrně hustá zástavba chalup a chat.

Právě v tomto období jsou jejich nemovitosti terčem různých nenechavců, kteří mohou objekty vykrást nebo v nich jen přespat. Proto je důležité, aby si občané svůj majetek řádně zabezpečili a ztížili podmínky možného vniknutí. Pachatele můžou odradit okenice, mříže na oknech, kvalitní dveře a známky, kamerové systémy ale také sousedská výpomoc. Proto je vhodné udržovat dobré sousedské vztahy.

Majitelé chat však mnohdy svým chováním nahrávají pachatelům majetkové trestné činnosti tím, že nechávají na pozemcích žebříky, mají okna v režimu na ventilaci, nevhodné zajištění dveří či oken. Je na místě prevence ze strany policie ale i samotných občanů, kteří by si měli řádně svůj majetek zabezpečit.

1811radypcr1

K tomu by měl pomoci i projekt „ Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i souseda“. Tento projekt je zaměřen na prevenci proti vloupání do obydlí. Názorně ukazuje a doporučuje opatření jak ochránit byty, domy, chaty, chalupy, garáže. Představuje možnosti a způsoby zabezpečení – a to jednak mechanické, ale i elektronickou ochranu a kombinaci obou možností. Nabízí návod, čeho se vyvarovat, jak postupovat, klade důraz na certifikaci výrobků a služeb, které mohou snížit riziko vloupání a také odradit případné pachatele od vniknutí do obydlí.

Rady a způsoby zabezpečení mohou občané nalézt na https://www.stopvloupani.cz/materialy, informace lze získat i v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je volně ke stažení na Google Play či App Store (dle toho, jaký operační program na svém mobilu máte nainstalovaný) a na sociálních a webových portálech Policie ČR a spolupracujících subjektů. Tato aplikace nabízí účinné způsoby zabezpečení domů a bytů i firmy, které se této problematice věnují.

Ochraně svého majetku by občané měli věnovat maximální pozornost, a to nejen před dovolenými. U chat a chalup je nutné řádně zajistit dveře a okna proti vniknutí. Odjíždíte-li na delší dobu, požádejte sousedy, aby občas dohlédli na vaše obydlí. Sousedská solidarita je důležitý preventivní prvek. Pokud soused zaznamená pohyb podezřelé osoby či vozidla v okolí, může informovat majitele chaty i policii.

"Nepodceňujte ochranu svého domova, dostatečně a kvalitně obydlí zabezpečte, při náznaku protiprávního jednání volejte vždy policii. Buďte ohleduplní, věnujte se okolí. Neulehčujte práci zlodějům," nabádá mluvčí mosteckých policistů Ludmila Světláková.

1811radypcr2

Současné možnosti a trendy v oblasti zabezpečení rekreačních objektů

Základem každého zabezpečení objektu jsou mechanické zábranné prostředky. Dokážou pachatele zdržet, případně odradit od jeho úmyslu. Aplikují se na riziková místa, kterými jsou okna, dveře, prosklené verandy, násypové otvory, vikýře, koupelnová okénka a podobně. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty (garáž, kůlna, dřevník, hospodářské stavby).

Velký význam má i kvalitní oplocení pozemku (plot laťkový, zděný, pletivo, žiletkový drát). Funkci plotu umocňuje, máte-li na pozemku vycvičeného hlídacího psa. Ke snížení rizika vloupání kromě techniky přispívají svým dílem i nejrůznější opaření, která v některých případech zloděje odradí.

Základní preventivní opatření

 • Pravidelná péče o zahradu - v zimě je to odklizený sníh, v létě posekaný trávník, ošetřené záhony, shrabané listí, pořádek, uklizené zahradní nářadí a technika.
 • Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat (i krátká přítomnost v zimních měsících a např. prošlapaná cestička ve sněhu či odhrabaný sníh vyvolává dojem užívaného objektu).
 • Dokonalý výhled na vstupní branku či vrata, odstranění převislých větví přes plot, správné situování stavby ve vztahu k poloze pozemku, uzamykání vstupních i ostatních dveří v domku, přilehlých prostorů, skleníků, chlívků apod.
 • Kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí - vhodná instalace osvětlení na zdi domu je relativně snadný úkol. Venkovní světla, namontovaná přímo na objektu, mohou být zapojena do stejného elektrického obvodu jako vnitřní osvětlení. Vzdálenější vyžadují vlastní obvod. Rozvrhněte umístění světel tak, aby byly osvětleny veškeré přístupové cesty. V zadní části instalujte v přiměřené výši světlo, které bude osvětlovat zadní vchod a zahradu. Další světlo by mělo být instalováno na rohu domu a osvětlovat dvě zdi. Světla s automatickým spínačem - venkovní světla, by se měla rozsvítit vždy, když se někdo pohybuje v okolí domu. K tomu je potřeba automatické spínání světel, kterého lze dosáhnout několika způsoby (detektory pohybu ve výšce 2-4 metry nad zemí, aby je zloděj nemohl zakrýt).

1811radypcr3

Doplňující preventivní rady

 • Mít objekt dostatečně pojištěn.
 • Všímejte si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
 • Nejrůznější sousedská výpomoc (udržujte dobré vztahy se sousedy a dohodněte se na vzájemné kontrole vašich objektů, vyměňte si telefonní čísla).
 • Nenechávat v chatách v době nepřítomnosti cenné věci - pachatelé krádeží odnášejí především věci, které mohou dále zpeněžit např. elektrické pily, vrtačky, brusky, zahradní nářadí, elektrické nebo motorové sekačky, starožitnosti, různé domácí elektrospotřebiče, propanbutanové lahve i pohonné hmoty v kanystrech atd.
 • Pro případ vloupání si poznamenat výrobce, model a sériová čísla případně výrobní čísla přístrojů a věcí, pořídit kvalitní fotodokumentaci věcí, markantů a výrobních čísel (evidujte také název věci, pořizovací cenu, rok pořízení – při vyšetřování po vás budou požadovány uvedené údaje policií pro potřeby následného pátrání a pojišťovnou při uplatnění náhrady případné škody).
 • Pokud dojde k vloupání, ihned po zjištění vše oznámit policii.
 • V případě narušení objektu minimalizovat pohyb uvnitř do příjezdu policie, neuklízet, nemanipulovat s věcmi.

Mechanické a elektronické zabezpečení nemovitosti

 • HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - jsou nejzranitelnějším článkem vašeho objektu. Proto vyžadují instalaci kvalitních (zadlabacích) zámků s bezpečnostní vložkou a pokud možno i nějaké zpevnění, abyste předešli vyražení dveří. Do rámu dveří namontujte pojistky proti vysazení a vykopnutí dveří. Prosklené dveře nejsou tím nejlepším řešením, i když i ty lze dovybavit kvalitní ochrannou mříží, bezpečnostní fólií na sklo, nebo vrstveným sklem (sklo, fólie, sklo), které může nahradit mříž a má vysokou odolnost proti násilnému vniknutí.
 • ZADNÍ DVEŘE - bývají ještě zranitelnější částí objektu, než dveře hlavní. Často jsou osazeny obyčejným zámkem a prosklenou výplní. Navíc bývají díky své poloze ukryty dohledu kolemjdoucích a sousedů, takže případný zloděj může pracovat v klidu. Zde je třeba rovněž instalovat bezpečnostní zámek a další bezpečnostní prvky, jako u hlavních dveří.
 • OKNA - více než polovina zlodějů používá ke vniknutí do domu okno, nejčastěji ze zadní strany objektu. Nejčastější příčinou je nedovření okna či jeho nedostatečné či žádné zabezpečení. Nejdříve se ujistěte, že stávající západky a zástrčky udrží všechna okna těsně zavřená. Pro kvalitní zabezpečení oken nahraďte všechny úchytné šrouby delšími. Namontujte na okna petlice. Nechcete-li, aby zabezpečení bylo zvnějšku viditelné, použijte závorové zadlabací zámky. Namontujte zámky na všechna okna v přízemí a na okna ve vyšších patrech, která jsou přístupná ze střechy, okapu a hromosvodu. V oblasti se zvýšenou kriminalitou se vyplatí možnost zabezpečení instalací pevných nebo posuvných mříží. Jednoduchá mříž namontovaná zevnitř větracích oken zlodějům zásadním způsobem znesnadní přístup do objektu. Vnější mříže připevněte ke zdi kovovými úchyty a ulomte hlavičky šroubů. Mějte ale na paměti, že pro případ požárů a jiných nebezpečných situací musíte mít zajištěnou únikovou cestu. Kvalitnější zabezpečení mohou poskytnout i okenice, které by měl instalovat odborník.
 • POPLAŠNÁ ZAŘÍZENÍ - instalace vhodného bezpečnostního zařízení může zloděje od vloupání odstrašit. Některé domácí alarmy můžete instalovat sami, u jiných (kvalitnějších) je potřeba přivolat odborníka. Jednoduchým alarmem je takzvaný bezdrátový zabezpečovací systém. Detektory pohybu umístěné na oknech a dveřích vysílají radiový signál do ústředny, která je zapojena do zdroje elektrického napětí a k ní je připojena venkovní siréna. Součástí mnoha zabezpečovacích systémů jsou i detektory tříštění skla. Pro náročnější a kvalitnější zabezpečení jsou určena odborně instalovaná poplašná zařízení, kdy máte i právo na pravidelnou profesionální údržbu, zařízení lze kontrolovat na dálku a zároveň bývá instalace spojena se získáním výhodnější pojistné smlouvy. V tomto případě je vždy žádoucí využít služeb renomované firmy s dobrými referencemi. Další možností jsou např. tiché alarmy napojené na počítač či telefon, apod.

1811radypcr4

Zabezpečení vedlejších staveb

 • GARÁŽE A KŮLNY - v garážích a kůlnách obvykle uchováváme nástroje, které může zloděj použít ke vniknutí do domu. Vnikne-li zloděj do garáže, která je součástí objektu, má také příležitost nepozorovaně otevřít dveře spojující garáž přímo s domem. Vyklápěcí dveře garáže proto na obou stranách zajistěte zástrčkami, které zapadají přímo do rámu dveří. Případně můžete instalovat na zem padací zámek, který dveře zabezpečí podobně jako zámek na roletách obchodů. Okna v garáži přišroubujte napevno, k větrání můžete použít vrata. Dveře z domu do garáže zajistěte pevnou petlicí a bezpečnostními panty se zábranou proti vysazení dveří. Dveře do kůlny zajistěte petlicí, závorou a kvalitním visacím zámkem. Snadno rozbitné sklo v kůlně nahraďte bezpečnostní fólií, kterou lze proříznout jen s velkými obtížemi. Je dobré vybavit garáž i kůlnu externím bezpečnostním zařízením, propojeným s alarmem uvnitř domu.
 • EXTERIÉRY - většina objektů je vybavena okapy, které jsou natolik silné a pevné, že po nich zloděj snadno může vyšplhat na střechu nebo k pootevřenému oknu. Volně přístupné žebříky usnadňují pachateli snadný přístup do vyšších pater domu. Na okapy je možné použít speciální kluzké nátěry proti zlodějům, které znemožní, aby po nich někdo mohl vyšplhat nahoru. Neplýtvejte kluzkými nátěry na umělohmotné okapy, které nejsou natolik pevné, aby potencionálního zloděje unesly. Žebříky, které uchováváte venku, pověste na skoby a připevněte je ke skobám visacím zámkem. Zabezpečte nákladný zahradní nábytek před odcizením tak, že ho připevníte k zemi, nebo ho budete skladovat v garáži či jiném uzamykatelném skladovacím prostoru. Uklizené by měly být předměty, které by pachatel mohl při vloupání do chaty použít, protože nejčastějším způsobem vniknutí do objektu je vypáčení a rozbití skleněné výplně v okně nebo ve dveřích, vypáčení dveří nebo rozlomení zámku ve dveřích (páčidla, nástrojů, nářadí apod.).

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací