Středa 27. září 2023
Svátek má Jonáš

Litvínov - Padesátka středoškolských a vysokoškolských pedagogů, reprezentantů chemických a technických firem a zástupců Ústeckého kraje se sešla v chemickém areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Pozvali je tam zástupci vedení firmy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, aby s nimi prodiskutovali záměr rozšířit studijní nabídku tamního Univerzitního centra o nový, pětiletý studijní obor s názvem Inženýr průmyslových a technologických materiálů. Partnerem setkání byl Ústecký kraj a Svaz chemického průmyslu České republiky.

„Tradice chemického průmyslu v Ústeckém kraji je velmi dlouhá a úspěšná. Jeho moderní forma efektivní výroby s minimalizovaným dopadem na životní prostření významně přispívá ke konkurenceschopnosti našeho kraje, protože představuje pro naše obyvatele příležitost stabilního a dobře placeného zaměstnání a pro nastupující generaci příležitost k atraktivní kariéře. Aktivitu společnosti ORLEN Unipetrol velmi vítáme, protože přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivitě našeho kraje,“ řekla Lubomíra Mejstříková, první náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje.

Cílem jednodenního semináře bylo představit a diskutovat záměr připravovaného studijního programu, který má být příležitostí zejména pro studenty a firmy s technickým a chemickým zaměřením nejen v Ústeckém kraji, ale i v sousedních krajích.

„Technické vzdělávání je klíčovým předpokladem pro rozvoj a zvyšování životní úrovně každého národa. Je nezbytné vychovávat nové odborníky, kteří budou schopni čelit současným výzvám chemického průmyslu, například v oblasti cirkulární ekonomiky nebo nástupu alternativních zdrojů energie,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu, který je také vědcem a vysokoškolským pedagogem, a dodal: „Diskutovali jsme také jak podpořit zájem o studium chemie na základních a středních školách a o celoživotním vzdělávání v chemickém průmyslu a roli chemických firem v této oblasti. Kromě Univerzitního centra jsme představili i naše nově vybudované tréninkové centrum a požárně-bezpečnostní polygon pro vzdělávání a trénink zaměstnanců a záchranářů, který mohou využívat i externí firmy.“


  • Univerzitní centrum, celým názvem Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, vzniklo v roce 2015 a sídlí přímo ve výrobním areálu ORLEN Unipetrolu, který je největším chemickým areálem v Česku. Na třech bakalářských a jednom navazujícím magisterském programu studuje každým rokem zhruba čtyřicet vysokoškoláků. Studentům centrum nabízí jedinečnou příležitost kombinovat teoretickou výuku s praxí a zapojit se do reálných výzkumných a vývojových projektů.

„Za pět let fungování Univerzitního centra studium úspěšně absolvovalo již 112 studentů. Skutečnost, že se část státní vysoké školy nachází přímo v komerčním výrobním areálu, je výjimečná nejen v České republice, ale i v Evropě. Spojení je jedinečné i díky možnosti ověřit nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, po čemž školy a průmyslové podniky volají již řadu let. Spolupráce má své plody i v oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie,“ shrnul Milan Jahoda, prorektor pro pedagogiku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Na konci minulého roku společnost ORLEN Unipetrol oznámila rozšíření Univerzitního centra. Vedle Vysoké školy chemicko-technologické začne Univerzitní centrum využívat také Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, která zde plánuje zařadit do výuky dva až tři předměty.

„Vnímáme potenciál Ústeckého kraje i požadavky zdejších firem na technicky zaměřené vysokoškolské pracovníky. Naším přínosem je připravit dostatek vhodně připravených absolventů, nabídnout znalosti s inovačním potenciálem pro průmysl a aktivně budovat ekosystémy spolupráce s průmyslovými partnery. Naše spolupráce se společností ORLEN Unipetrol je toho ideálním příkladem,“ uzavřel Tomáš Jirout, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist