Úterý 5. červenec 2022
Svátek má Cyril a Metoděj

Most - Ve čtvrtek v podvečerních hodinách bylo slavnostně otevřeno nové komunitní centrum spolku Čonoro. Náplní jeho činnosti bude komunitní práce a služby sociální rehabilitace; jde především o to, nabídnout služby těm, kteří opravdu chtějí svou nepříznivou situaci řešit aktivně a nezůstat jen pasivními příjemci pomoci. Z pozvaných zástupců města Mostu se otevření zúčastnil Ing. Jiří Nedvěd a Mgr. Jan Hrubeš.

Cílovou skupinou jsou lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Uživatelům služby budou k dispozici ambulantní služby, zejména základní i odborné sociální poradenství, skupinová setkávání za účelem sdílení a vzájemné podpory a také sociálně vzdělávací kurzy, např. základy angličtiny, nebo základy práce na počítači. Aktivity by měly pomoci nejen návratu uživatelů služby na pracovní trh, ale také by měly podpořit znovuobjevení jejich dovedností a schopností.

1611conoro 1

1611conoro 2

Při řešení nepříznivých životních situací uživatelům nabídnou sociální pracovnice také např. doprovod na úřad. Činností spolku bude ale i terénní služba, která bude především zaměřená na nácvik běžných denních činností a pomoc a podporu v jejich upevňování, sociální pracovnice, které budou do domácností uživatelů docházet, mohou pomoci s denním režimem či např. s finančním plánováním a hospodařením.

1611conoro 3

1611conoro 5

Na recepci budou k dispozici příchozím klientům dvě vysokoškolsky vzdělané sociální pracovnice, které povedou vstupní pohovory se zájemci, nabídnou jim zapojení do jednotlivých aktivit a sestaví jeho individuální plán. Komunitní centrum však nebude sloužit pouze obyvatelům města Most, navštívit ho mohou i klienti z blízkého okolí, tedy z celého mosteckého okresu. Spolek Čonoro vznikl na základě spojení tří lidí - Pavla Pöschla, Petra Račiče a Romana Šidelky, který zastupuje právě romskou komunitu.

1611conoro 6

1611conoro 7

Desetiletá spolupráce a společné podnikání přispělo k myšlence, že je třeba situaci v Mostě řešit, jelikož není nepříznivá pouze pro majoritu, ale především právě pro menšiny. Toto spojení vzniklo hlavně kvůli tomu, aby myšlenky, názory a problémy menšin bylo možné řešit a prosazovat. Myšlenka se zrodila poprvé už před pěti lety. Problematiku asi nejpřesněji definuje slogan "Všichni chtějí rozhodovat o Romech, ale nikdo s Romy".

1611conoro 4

1611conoro 8

"Máme připravený projekt na řešení Chánova. V současné době je situace velmi napjatá, město prosazuje myšlenku bourání panelových domů a následné stavby obytných kontejnerů. Nikdo z Chanova o to však nestojí, my máme proto připravenou jinou variantu ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování, kde jsme to konzultovali a rádi bychom tu myšlenku společně s městem zkusili prosadit a zrealizovat. V nejbližší době začneme čistou sociální terénní prací, protože ta je nejpodstatnější. Klienti tak nebudou chodit pouze za námi, ale budeme je i navštěvovat," uvedl za spolek Čonoro Pavel Pöschl.

1611conoro 9

1611conoro 10

11x foto: Kuba Zápotocký

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist