Ilustrační foto: CC0
Most

Mostecko – Teplárna, dodávající prostřednictvím dálkovodu teplou vodu na ohřev do Mostu i Litvínova, ohlásila plánované navýšení cen pro rok 2024. Odběratelé si připlatí 151 korun za každý gigajoul. 

Teplárně Komořany se úspěšně podařilo udržet cenu za dodané teplo pro rok 2024 pod úrovní očekávaného celorepublikového průměru. Odběratelé tepla z Komořan tak budou mít i přes nevyhnutelné navýšení platby 151 Kč za gigajoul odebraného tepla jedno z cenově nejdostupnějších dálkových vytápění. Pro příští rok je cena na nejvyšší úrovni stanovena na 847 Kč/GJ. Navýšení je způsobeno především rostoucími vstupními náklady na výrobu a distribuci tepelné energie, nárůstem ceny emisních povolenek, zvýšením sazby DPH, ale také neposkytnutím přislíbené podpory ze strany státu.

Navzdory všem nepříznivým okolnostem v oblasti energetiky a teplárenství se daří Severočeské teplárenské, a. s., v posledních dvou letech udržet stabilní příznivou cenu tepla a vyšší růst výrobních nákladů nepřenášet v plné míře na své koncové zákazníky. Oproti cenám jiných energií zůstává centrální zásobování teplem ekonomicky výhodným zdrojem vytápění.

„Programové prohlášení vlády České republiky z ledna 2022 deklarovalo ochranu centrálního zásobování teplem, narovnání podmínek na trhu a možnost využití prostředků v Modernizačním fondu na kompenzaci dopadů energetické krize. Stejně tak důvěra v připravované formy státní podpory zákazníkům v teplárenství nás vedla k rozhodnutí navyšovat cenu tepla v předchozích letech pouze minimálně. Bohužel doposud zůstalo pouze u slibů a deklarací, ničeho konkrétního jsme se jako teplárny od státu nedočkaly,“ objasňuje aktuální situaci v teplárenském sektoru Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a. s., která zajišťuje dodávky tepla do lokalit Mostu a Litvínova. „I po této vynucené úpravě ceny patří dálkové vytápění z Komořan mezi nejlevnější v ČR. Oproti alternativním zdrojům je naší další výhodou volba paliva, ze kterého budeme teplo vyrábět,“ dodává Petr Horák.

Na rozdíl od menších zdrojů vytápění vstupují v případě teplárny do konečné ceny tepla kromě razantně rostoucí ceny paliva významně i emisní povolenky. Navíc si ani v nadcházejícím roce nebude moci zdroj nárokovat příspěvek na KVET (vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla), který ještě do roku 2022 nezanedbatelně dotoval příjmovou část rozpočtu. Konečná cena pro zákazníky bude rovněž ovlivněna zvýšeným DPH, kde se sazba za teplo zvedá z 10 % na 12 %.

„Naší klíčovou prioritou je naprostá spolehlivost a bezpečnost dodávek tepelné energie. V teplárně Komořany proto pokračujeme s naplňováním naší vize „Teplo 2050“, která představuje soubor kroků pro dlouhodobé zajištění bezpečné výroby tepla s minimálním dopadem na životní prostředí. Celý proces modernizace provozu, který si vyžádá investice ve vyšších jednotkách miliard korun, nám umožní zachovat cenu tepla na dostupné úrovni a nezávislou pouze na jednom zdroji paliva,“ vysvětluje přístup teplárny její generální ředitel Milan Boháček.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru