Ilustrační foto: CC0
Most

ČR – V Česku se výrazně zlepšil stav podzemních vod, na některých místech se po několika letech objevila voda ve studnách. Situace je podle hydrologů nejlepší od roku 2015.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální. Silně až mimořádně nadnormální stav převládal na většině území ČR. Pouze v povodí Lužnice a Jihlavy byl stav normální. Mírně podnormální stav byl v povodí Olše a Ostravice, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 7. týdnu celkově mimořádně nadnormální. Na zhruba polovině území ČR byla zaznamenána silně nebo mimořádně nadnormální vydatnost. Mírně nadnormální vydatnost byla v povodí Labe od Orlice po Doubravu, horní Vltavy a Svratky a Svitavy. Normální vydatnosti byla v povodí dolní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, střední Moravy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy. Silně podnormální vydatnost byla pouze v povodí Ploučnice.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav


Stav hladiny v mělkých vrtech a vydatnost pramenů jsou hodnoceny pomocí indexu SGI (Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha, 2015), kdy je empirická křivka překročení (KP) aproximována teoretickou distribuční funkcí. Stav sucha je charakterizován třemi kategoriemi závažnosti odvozenými za referenční období 1991–2020. Jako mírné sucho je označen stav mírně podnormální s pravděpodobností překročení 75–85 %, jako silné sucho stav silně podnormální s pravděpodobností překročení 85–95 % a jako mimořádné sucho je označen mimořádně podnormální stav odpovídající nejnižším 5 % pozorování. Analogicky jsou hodnoceny nadnormální stavy. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro definované skupiny povodí III. řádu.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru