Ilustrační foto
Most

Most – Krajská zdravotní se již tradičně připojuje ke Světovému dni boje proti mozkové mrtvici, který probíhá každoročně 15. května. V rámci osvětově preventivních akcí v Mostě, Chomutově a Litoměřicích se veřejnosti budou věnovat odborníci z nemocnic Krajské zdravotní i zástupci neziskové iniciativy Čas je mozek.

Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, a to i přes jasné pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Ročně v České republice postihne na 30 tisíc lidí. „Každému pátému či šestému člověku mozková mrtvice hrozí. Navíc mrtvice dnes není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. A bohužel, i přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat,“ uvádí primář neurologického oddělení a iktového centra v chomutovské nemocnici Krajské zdravotní MUDr. Jiří Neumann, FESO. Také povědomí o tom, jak se před tímto onemocněním chránit není stále dostatečné. 

Proto se na Světový den proti mrtvici, připadající každoročně na 15. května, konají po celé republice, a Ústecký kraj a Krajská zdravotní nejsou výjimkou, osvětové akce pro veřejnost. Lidé zde získají důležité informace o tomto závažném onemocnění, jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky, jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných postupech poskytovaných v Iktových centrech (centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou) nemocnic Krajské zdravotní. Pro zájemce také bude k dispozici měření krevní tlaku, hladiny cukru v krvi a informace ke zdravému životnímu stylu.

Krajská zdravotní – Nemocnice Most v OC Central MOST 

15. května 2024 od 9 do 14 hodin, OC Central Most, adresa: Radniční 3400, 434 01 Most 

-          kontrola krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a saturace O2 v krvi 

-          vyšetření krčních tepen ultrazvukem 

Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov 

15. května 2024 od 8 do 12 hodin, přízemí budovy polikliniky, adresa nemocnice: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

      -      měření tlaku, hladiny cukru v krvi a osvěta  

Krajská zdravotní – Nemocnice Litoměřice 

15. května 2024, od 9 do 13 hodin, stánek u hlavního vstupu do nemocnice, adresa nemocnice: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

-          k dispozici bude lékař neurolog 

-          měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi 

 

„Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u nás a každý rok postihne skoro 30 tisíc lidí. Základními příznaky jsou pokleslý koutek nebo celá část obličeje, povislé končetiny na jedné straně těla a problémy s řečí. Za jaký čas je pacient dopraven k lékaři, patří mezi rozhodující faktory, které ovlivňují úspěšnost léčby, popřípadě i záchrany života mrtvicí postiženého pacienta,“ upozorňuje MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA z neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.  

Jednoduchý test příznaků mozkové mrtvice nabízí tzv. metoda FAST (anglicky rychle). Je to právě čas, který je nejdůležitějším ovlivnitelným faktorem při postižení mozkovou mrtvicí. Mozkové buňky jsou schopny bez kyslíku a živin přežít jen několik minut. Každou minutu od vzniku mozkové mrtvice nenávratně umírá téměř 2 milióny mozkových buněk. Metoda FAST umožňuje rozpoznat toto postižení a urychlit léčbu pacienta.

Jak aplikovat metodu FAST? 

FACE [obličej]
Požádám člověka, aby se usmál. Je patrný pokles ústního koutku nebo očního víčka?

ARM [paže]
Zvednu mu ruce do předpažení. Nemůže udržet obě paže ve stejné výšce a jedna nápadně poklesne oproti druhé?

SPEECH [řeč]
Zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně či má potíže s porozuměním?

TIME [čas]
Pokud zaznamenám alespoň jeden z těchto příznaků, ihned volám linku 155. Prokáže-li se mrtvice, lékaři se snaží pacienta udržet ve stabilizovaném stavu. Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků.

REKLAMA

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru