Pondělí 6. duben 2020
Svátek má Vendula

Most - Město Most vyhlásí celou řadu veřejných zakázek, které povedou k lepšímu prostředí v Mostě, širšímu sportovnímu vyžití i kvalitnějšímu vzdělávání. Přinášíme výběr některých z nich, které se dotknou života lidí v Mostě.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na rekonstrukci dvou protilehlých zastávek MHD v ulici Jaroslava Průchy v Mostě a vytvoření bezbariérových nástupišť a bezbariérových vodících linií pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí. Nové chodníky budou provedeny z betonové skladebné dlažby a v živičném provedení. Zastávky MHD budou provedeny ze speciálních bezbariérových betonových panelů a obrubníků. V rámci rekonstrukce bude upravena část dešťové kanalizace, vodorovné dopravní značení a bude realizována úprava dotčené zeleně. Předpokládaná hodnota této zakázky je vyčíslena na 4.345.000 Kč včetně DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na rozšíření veřejného osvětlení ve dvou městských lokalitách a jedné lokalitě ve strategické průmyslové zóně Joseph. K rozšíření veřejného osvětlení dojde v parku mezi ul. Jaroslava Vrchlického a Zdeňka Fibicha. Dále se doplní v ulici Pod Kaštany v Čepirozích a jedné lokalitě ve strategické průmyslové zóně Joseph. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.636.000 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na výměnu parapetů ve 3. patře budovy magistrátu. Předmětem zakázky je demontáž, výroba a montáž parapetů ve třetím patře budovy magistrátu a dále pak stavební úpravy kanceláří. Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.500.000 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na parkourové hřiště v lokalitě Šibeník v Mostě. Jedná se o vybudování hřiště ze speciálního stavebnicového systému překážek a prvků určených pro zbudování parkourových hřišť a cvičišť. Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 2.892.562 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na výměnu hnacího systému pohonu točny jeviště Městského divadla v Mostě. Předmětem zakázky je modernizace stávajícího strojního vybavení dolní sféry a výměna některých jeho částí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.322.000 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na vybudování odborných učeben v 18. ZŠ v Okružní ulici a v 11 ZŠ v Obránců míru.

O investicích do škol více zde

Vyhlášena bude veřejná zakázka na zajištění komplexní pěstební péče na lesních majetcích Správy městských lesů města Most pro kalendářní rok 2020. Uvedené činnosti budou probíhat v lesních úsecích Klíny, Mníšek, Ressl a Staré. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.948.500 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na pořízení dvou služebních vozidel pro potřeby výkonu agendy Městské správy sociálních služeb a Městské policie Most. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.500.000 Kč bez DPH.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na provedení rekonstrukce oplocení pěti areálů příspěvkových organizací. Konkrétně jde o výměnu oplocení v 11. ZŠ v ulici Obránců míru, mateřských školách v Bělehradské ulici a Františka Kmocha, Vysoké škole finanční a správní Most a u služebny Městské policie Most v ulici Pionýrů. Předpokládaná hodnota všech částí veřejné zakázky činí 2.560.000 Kč bez DPH.

Radní schválili zadání veřejné zakázky na realizaci stavby Most - úpravy v ulici M. J. Husa společnosti Technické služby města Mostu, a. s. v celkové výši 2.719.497,84 Kč včetně DPH. Předmětem zakázky je úprava místních komunikací vozovky a chodníku v provedení z asfaltobetonu z důvodu navýšení o 60 parkovacích míst.

Vyhlášena bude veřejná zakázka na stavební úpravy sportovišť v lokalitě Benedikt v Mostě – Sportoviště B. Předmětem zakázky je rekonstrukce a úpravy dvou venkovních hřišť v areálu vodní nádrže Benedikt. Předpokládaná hodnota této zakázky je vyčíslena na 3.900.000 Kč bez DPH.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací