Čtvrtek 18. srpen 2022
Svátek má Helena

Mostecko - V minulých dnech došlo k předání daru počítačových sestav od sociálního podniku Videologic organizaci Charita Most. Počítače byly umístěny do tří provozoven v Oseku a Duchcově a mají sloužit klientům, kteří nemají přístup k PC, nebo jsou z nějakého důvodu hendikepováni pandemií, finanční situací či při distanční výuce.

Charita Most a Videologic – sociální podnik jsou partneři Místní akční skupiny Naděje o.p.s., díky které celá akce mohla vzniknout. „Podařilo se propojit partnerské subjekty tak, že mohla vzniknout pomoc potřebným,“ komentuje proběhlou akci Petr Pillár, předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s.

Předávání daru se zúčastnili Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Charity Most, Mgr. Světlana Nikolová, vedoucí služeb prevence, Bc. Petr Pillár, předseda Správní rady MAS Naděje, Tomáš Harant, manažer projektů v MAS, Jakub Veverka a Jiří Tschiharsch ze sociálního podniku Videologic.

Kdo je Videologic – sociální podnik?

Videologic, s. r. o. – sociální podnik vznikl za účelem poskytování on-line marketingových služeb. V současné době se primárně zaměřuje na marketing na sociální síti Facebook pro klienty z řad realitních kanceláří. Nikou společnosti je, že poskytuje práci fyzicky hendikepovaným občanům, kteří mají sníženou pohyblivost a hledají velmi těžce uplatnění na trhu práce. Jedná se o ojedinělý projekt sociálního podniku v ČR, zabývající se on-line marketingem.

„Tímto bych chtěl poděkovat především Tomáši Harantovi a celému týmu MAS Naděje, díky kterým jsme mohli realizovat tento koncept sociálního podniku a nastartovat, tento úspěšný projekt, který se v současné době dokáže sám financovat,“ říká Jakub Veverka, řídící partner společnosti Videologic – sociální podnik.

„Díky úspěšnosti celého konceptu si můžeme nyní dovolit inovovat hardwarové vybavení kanceláří a PC sestavy, které nám zbyly, tak nabídnout Charitě Most, aby mohly dále sloužit,“ doplňuje myšlenku Jiří Tschiharsch, jednatel spol. Videologic – sociální podnik.

Sociální podnik v současné době zaměstnává šest lidí na částečný úvazek a dalšíchpět osob na dohody. Všichni zaměstnanci mají vždy různý typ invalidity. „Co mohu prozradit je, že průměrný věk zaměstnanců je 50+ let, sociální dává příležitost lidem, kteří to v životě neměli nikdy moc jednoduché,“ prozrazuje Veverka s tím, že podnik plánuje dále rozšiřovat své řady.

V případě zájmu o práci v tomto sociálním podniku můžete psát na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Jediná podmínka spolupráce je znalost prostředí sociální sítě Facebook.

Čím se zabývá MAS Naděje o.p.s a komu může pomoci?

Místní akční skupina Naděje o.p.s., také MAS Naděje o.p.s. je nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova na území Mostecka, Litvínovska a částečně Teplicka. V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Naděje o.p.s pro období 2014 – 2020 se organizaci podařilo vyjednat možnou finanční podporu z Evropských strukturálních fondů v objemu cca 90 milionů Kč. Podpora byla určena pro obce a města, zemědělské i nezemědělské podnikatele, školy a školky a také pro neziskové organizace.

Distribuce těchto finančních prostředků v podobě dotační podpory probíhá prostřednictvím vyhlašování výzev k podání žádostí o podporu, přičemž žádat o podporu mají takřka všechny subjekty působící na území MAS. Výhodou žádostí o podporu přes MAS je nižší pravděpodobnost převisu žádostí o podporu nad finanční alokací výzvy a tedy vyšší pravděpodobnost úspěchu při žádosti a následném obdržení dotační podpory.

„MAS Naděje o.p.s. funguje na bázi partnerství mezi veřejnými, podnikatelskými a neziskovými subjekty, působícími na celém území MAS. Vzhledem k tomu, že MAS je ze své podstaty otevřenou institucí, znamená to, že jakýkoliv z těchto tří typů subjektů se může dobrovolně stát partnerem MAS. Záleží pouze na jeho vůli a aktivitě. Skutečnost, že se kdokoliv stane partnerem MAS, znamená, že se tento subjekt stává automaticky i členem nejvyššího rozhodovacího orgánu, v našem případě Valné hromady. Podstata partnerství spočívá v žádané a podporované vzájemné interakci všech partnerů. Může tak docházet k zajímavým propojením, jejichž příkladem je i dnes zmiňovaná spolupráce, spočívající v darování počítačového vybavení od jednoho partnera MAS partnerovi druhému. Jsme za to velice rádi a je nám ctí, že jsme mohli být podobné spolupráci nápomocni. Chtěl bych tímto vyzvat všechny z řad výše uvedených subjektů, kdo by potřeboval s čímkoli poradit, nechť nám napíše na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,“ přibližuje Petr Pillár, předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. a starosta obce Lišnice.

Pomozte těm, kteří pomáhají – Charita Most

Charita Most je tradiční a významný poskytovatel sociálních a navazujících služeb v Ústeckém kraji. Organizace vznikla v roce 2000. Celkem poskytuje 31 sociálních služeb na území 6 okresů (Most, Teplice, Chomutov, Louny, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou). V Charitě Most je zaměstnáno více než 150 osob a je to zkušený realizátor projektů ze státního rozpočtu, Evropských či různých nadačních fondů. Organizace poskytuje především služby sociální prevence, pomocí kterých umožňuje klientům služeb plnohodnotný návrat do většinové společnosti.

V Oseku a Duchcově, spadajících do území MAS Naděje, Charita Most poskytuje 10 registrovaných a 2 neregistrované služby. Jsou zde dva azylové domy pro muže a ženy s celkovou kapacitou 57 lůžek, azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty, který slouží pro mladé lidi opouštějící dětské domovy, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, předškolní klub, dětská skupina, dluhové poradenství.

Od roku 2018 díky podpoře MAS Naděje, Charita Most na Teplicku realizovala jeden neinvestiční a dva investiční projekty. Díky tomu se podařilo modernizovat všechny azylové domy, zrekonstruovat sociální zařízení noclehárny v Duchcově, zakoupit tři osobní automobily pro potřeby terénních sociálních služeb.

V září 2018 Charita Most z programu OPZ prostřednictvím MAS Naděje v Oseku otevřela dětskou skupinu Pastelka. Služba pomáhá pracujícím rodičům nebo ženám na rodičovské dovolené s hlídáním děti. V dětské skupině mohou být umístěny děti ve věku od 1 roku do 6 let.

„Darované PC sestavy budou sloužit klientům azylových domů, domu na půl cesty a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Oseku a Duchcově,“ uzavírá Světlana Nikolová, vedoucí služeb prevence.

V letošním roce je financování služeb nejisté a závislé na přidělených dotacích. V případě, že budete chtít podpořit služby Charity Most, uvádíme číslo účtu, na který lze zaslat finanční prostředky: 265611608/0300, ČSOB Most.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist