Čtvrtek 6. říjen 2022
Svátek má Hanuš

Most - Vystudoval právnickou fakultu, rád sportuje, od svých 28 let usedal na křeslo zastupitele města Mostu. Poslední dvě období je Jan Paparega (41) primátorem za hnutí ProMOST. Kandiduje také v letošních komunálních volbách, lidé jej navíc mohou volit do Senátu. Co se v Mostě povedlo, co je třeba dokončit a jak by regionu mohl jako senátor pomáhat? Přinášíme rozhovor.

V Mostě kandidujete pod hlavičkou hnutí ProMOST. Jaké jsou vaše hlavní cíle, kterých byste chtěli v dalším volebním období dosáhnout?

Hlavní cíle jsme shrnuli do několika základních pilířů, kterými jsou:

  • ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA,
  • BEZPEČNOST,
  • ROZVOJ A INVESTICE,
  • PODPORA ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU,
  • PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTANOSTI,
  • ROZVOJ PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A REKREAČNÍCH AREÁLŮ.

Prioritou je pro nás samozřejmě zvýšení bezpečnosti v problémových částech města, a to prostřednictvím opatření, která realizujeme již nyní z pozice města ve spolupráci s úřadem práce, městskou policií a Policií ČR. Dalším nástrojem je výkup bytů, který se nám v problémových lokalitách daří a získáváme tak větší kontrolu nad skladbou obyvatel v těchto částech města. Pro větší úspěch pak nutně potřebujeme zasáhnout do zákonů, pro což ale musíme získat podporu Parlamentu ČR. Sekundárně cítíme velký dluh v podobě nedotažené rekonstrukce kulturního domu Repre a jeho okolí, které se nám vlivem objektivních skutečností zpozdilo a prodražilo. Nyní se nám ovšem podařilo získat dotaci ve výši 360 milionů korun, za což patří velký dík i našim úředníkům. Projektová dokumentace na rekonstrukci je hotová, další vlastní uspořené finance na tento projekt ve výši téměř 600 milionů korun jsou připravené a tak věřím, že dostaneme šanci tento projekt úspěšně dokončit a svůj dluh splatit. Nemáme důvod lhát a slibovat nereálné, když je zde konkrétní plán.

Co považujete za dosavadní největší úspěchy hnutí ProMOST?

Jsem moc rád, že se nám v posledních čtyřech letech podařilo nezastavit rozvoj města a udržet jeho zdravé hospodaření. Splatili jsme všechny dluhy, které jsme v minulosti zdědili. Jedním z úspěchů je nepochybně dokončení projektu jezera Most spolu se státním podnikem DIAMO a jeho otevření veřejnosti. Za to jsem velmi rád. Jde o lokalitu, která má pro Most a jeho budoucnost velký význam a rozvojový potenciál.

Most znáte díky působení v čele města velmi dobře. Co mu v této chvíli nejvíce chybí?

Z hlediska žití obyvatel chybí městu jednoznačně kvalitní centrum. Začali jsme Parkem Střed, který po mnoho desítek let strádal, ale nyní se již opravuje. Plynule je potřeba navázat právě na rekonstrukci kulturního domu Repre a jeho okolí, abychom do centra opět dostali lidi a život.

Je regionální politika podle vás o politických stranách, nebo spíše o jednotlivých lidech?

Regionální politika je mixem obojího, i když na městě, jakým je svou velikostí Most, je to více o lidech. Most není městem anonymním, kde by se lidé neznali, a tak mnoho kandidátů do zastupitelstva jsou známé osobnosti, které si voliči vybírají. Proto jsem moc rád, že naši kandidátní listinu naplnily osobnosti, které mají ve svých profesích dobré jméno a za sebou výsledky práce, za kterou se nemusí stydět.

Vzpomenete si, kdy a proč jste vstoupil do politiky?

Na to si vzpomínám velmi dobře. Bylo mi 28 let, když jsem se rozhodl poprvé kandidovat do městského zastupitelstva. Rozhodl jsem se kandidovat proto, abych se mohl aktivně zasadit o to, aby se změnilo republikové smýšlení o našem městě a také proto, aby se město Most začalo měnit k lepšímu. První čtyři roky jsem byl spolu s kolegou jedinou opozicí ve městě. V roce 2014 se nám ovšem komunální volby podařilo vyhrát a spolu s kolegy jsme se vydali na úžasnou cestu, kdy se každý den snažíme o to, abychom naše město měnili a posouvali stále kupředu.

Co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat rovněž do Senátu?

Kandidaturu do Senátu jsem konzultoval na více frontách a velmi zvažoval. Dlouhodobě zastávám názor, že v horní komoře Parlamentu ČR by měli sedět lidé, kteří mají zkušenosti s řízením městských samospráv, znají problémy svého regionu a mají orientaci v právních předpisech. Právě tím mohou být prospěšní nejen regionu, za který jsou voleni. Důkazem toho byl i Jaroslav Kubera, kterého jsem měl velmi rád a vážil jsem si ho. Především ale chci, aby Mostecko mělo konečně viditelného senátora, který se o jeho problémy bude zajímat a starat.

Čím může být senátor Jan Paparega prospěšný Mostecku?

Pokud bych byl v senátních volbách úspěšný, pak bych se prostřednictvím Senátu rád zaměřil právě na problematiku nepřizpůsobivých obyvatel, která trápí mnoho měst. Je potřeba pokusit se otevřít změny zákonů, které nám pro vyřešení této problematiky půjdou naproti. Jsou to sice nepopulární témata, špatně uchopitelná, ale je potřeba to zkusit a nebýt jen do počtu. Druhotně je pak potřeba lobovat o získání větších finančních prostředků na další rozvoj jezera Most.

Proč máte Most rád?

Most je městem, ve kterém jsem se narodil a osobně mohu říci, že mu téměř nic nechybí, tedy až na věci, které jsem uváděl výše. Máme tu sportovní a kulturní vyžití, kvalitní síť škol a služeb a jsme městem o velikosti, která mi vyhovuje. Nemám rád velkoměsta typu Praha, Brno, apod. Jsem hrdý na svoje město a rád vyprávím o tom, co vše tu máme. Neměnil bych :).

Politická konkurence v Mostě je velká, kandiduje zde 11 politických uskupení. Víte, s kým byste si povolební spolupráci dovedl představit a s kým naopak určitě ne?

V letošních volbách kandiduje o jedno uskupení méně, než-li tomu bylo před čtyřmi lety. Jsme připraveni k dialogu se všemi úspěšnými subjekty, kdy důležité je pro nás najít programovou a lidskou shodu. To je základem pro budoucí spolupráci ve prospěch města.

Poslední otázka, prosím skromnost stranou: Proč by lidé měli volit Jana Paparegu a ProMOST?

Začnu tím, proč by lidé měli volit hnutí ProMOST. Jsme tu už 8 let, známe problémy našeho města, realizovali jsme mnoho projektů pro zlepšení života našich obyvatel a nové projekty včetně rekonstrukce středu města a kulturního domu Repre máme připravené. Stavíme na konkrétních výsledcích naší práce. Než-li dávat falešné naděje, říkáme lidem pravdu, i když je někdy nepříjemná. Jsme sebekritičtí a máme dostatečnou míru sebereflexe, což je pro vedení města velmi důležité. Věřím, že lidé ocení naši práci a dají nám šanci dokončit rozdělané projekty.

A proč volit Jana Paparegu do Senátu ČR? Jednoduše proto, že jsem připravený řešit problémy, které nás všechny trápí a je téměř nemožné je řešit z pozice samosprávy. Je potřeba, aby o Mostecku bylo v Praze konečně slyšet a začali nás a naše problémy brát vážně.


 

 

 

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist