Sobota 10. červen 2023
Svátek má Gita

Litvínov - Litvínov řeší, co s mozaikou ve Studentské ulici. Jde o hodnotné umělecké dílo Zdeňka Sýkory, které bylo dokončeno v roce 1977. Použitý kámen podléhá povětrnostním vlivům a silně degraduje.

Rada města Litvínova vzala na vědomí současný stav mozaiky a informace uvedené v restaurátorském průzkumu.  V současné době vlastní autorská práva na celé dílo manželka umělce Lenka Sýkorová. Chybějící části díla byly v minulosti nahrazeny nevhodným materiálem, některé kameny jsou nevratně poškozeny, zlomeny a uvolněny. Betonový podklad je rozpadlý a vykazuje známky značné degradace. Aby bylo možné při opravě doplnit chybějící části díla dle skutečného provedení, bylo nutné dohledat původní autorův návrh. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s majitelkou autorských práv pí Sýkorovou.

Provedla vlastní „dokreslení“ chybějících částí a následně dohledala návrh díla v archivu ve Velebudicích v Mostě. K zamýšlené rekonstrukci uvedla, že nalézt mramor stejného vzhledu, žilkování kamene, barvy, struktury apod. jako v původním originále, je dnes téměř nemožné.

Pokud bude chtít město zachovat původní materiál (mramor), trvá na zkoušce barevnosti kamene. V případě, že by byly chybějící kameny nahrazeny jinými s rozdílnou barvou, domnívá se, že by tím došlo k rozpadu vzhledu obrazu a ke znehodnocení díla, tím k porušení jejích autorských práv. Dále uvedla, že vzhledem k výše uvedenému netrvá na původním materiálu a lze celou mozaiku rekonstruovat např. z umělého kamene nebo barevného betonu apod. Pí Sýkorová by chtěla být součástí procesu výběru zhotovitele rekonstrukce s možností kontroly. Pokud bude oprava/rekonstrukce úspěšná, bude dílo dále propagovat.

Přesnou cenu díla město nezveřejnilo. Jen jeho restaurování ale může přijít na několik milionů korun.

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist