Úterý 19. leden 2021
Svátek má Doubravka

Most - Na základě mimořádných preventivních opatření vyhlášených vládou k ochraně obyvatelstva v souvislosti s epidemií koronaviru a onemocněním COVID-19 se rovněž zápisy do mateřských škol uskuteční bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Jestliže zákonní zástupci mají možnost, měli by přihlášku podat datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou. Osobní podání ve škole by měli volit jen v krajním případě, s ohledem na svoji konkrétní situaci. Pro doložení rodných listů dětí platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Stejně jako v případě zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne pouze formální část zápisu.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I tak ale musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit v posledním roce před zahájením povinné školní docházky i v přípravných třídách základních škol.„Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek,“ upozorňuje vedoucí odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu Tomáš Brzek.

Doložení očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

MŠMT vyzývá rodiče, aby v současné situaci osobně nenavštěvovali praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti stačí prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované, a dodání kopie očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dodat již žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 „Mateřské školy ve spolupráci s odborem školství připraví pro zákonné zástupce dětí podrobnější pokyny k průběhu zápisu. Tyto instrukce zveřejní ředitelství jednotlivých škol v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách. Doporučujeme rodičům, aby stránky škol sledovali, v případě dotazů se pak telefonicky či jiným dálkovým způsobem obrátili na ředitelky organizací,“ doplnil informace T. Brzek.

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které:

  • do 31. srpna dosáhnou věku pěti let
  • jsou státními občany ČR nebo jiného členského státu EU a pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • jsou cizinci pobývající v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací