Sobota 10. červen 2023
Svátek má Gita

Ústecký kraj - Krajská zdravotní s významnou podporou Ústeckého kraje úspěšně pokračuje v realizaci rozsáhlých investičních projektů ve svých odštěpných závodech. Po zahájení provozu pracovišť v novém pavilonu pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a jednotku intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici Teplice aktuálně probíhá výstavba dalších nových pavilonů hned ve třech nemocnicích, které největší poskytovatel nemocniční péče v České republice spravuje – v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově.

ÚSTÍ NAD LABEM

V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase zahájil práce v říjnu 2020, v Nemocnici Děčín, v říjnu 2021, ve stejném měsíci i v Nemocnici Chomutov. V letošním roce bude na stavbě v ústecké nemocnici již dokončena hrubá stavba a zahájena kompletace profesí. V děčínské a chomutovské nemocnici se pak do konce roku počítá s dokončováním hrubé stavby a zahájením instalace rozvodů technického zařízení budovy.

„Jsem rád, že stavby objektů, které jsou pro budoucnost nemocnic, respektive pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele regionu v trvale vysokém standardu zásadní, pokračují podle harmonogramů. Věřím, že tomu bude i v dalších měsících až po ono očekávané trojité finále v závěru následujícího roku. Děkuji všem, kdo se na realizaci těchto - v historii rezortu zdravotnictví v Ústeckém kraji unikátních - dostaveb nemocnic doposud podíleli a v současnosti nadále podílejí,“ řekl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ.

edeniky 3233

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 1 397 493 298 Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., do 20. 12. 2023 (plánované předání stavby, a legislativní povolení užívání stavby). Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 500 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V objektu je navrženo celkem 12 nových operačních sálů, 54 lůžek pro intenzivní či intermediární péči, 70 standardních lůžek a 11 ambulancí. Dále nezbytné technické a administrativní zázemí včetně např. nového centrálního dispečinku pro sanitáře. Nový pavilon bude sloužit zejména pro ústecké Kardiocentrum, dále pak pro oddělení Centrálních operačních sálů, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a Oddělení hrudní chirurgie.

 • Základní informace o stavbě:

  Předání staveniště: 29. 10. 2020
 • Doba realizace: do 20. 12. 2023
 • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 1 397 493 297,69 vč. DPH
 • Zhotovitel: sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“

DĚČÍN

Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky za téměř 784,5 milionu Kč včetně DPH bude probíhat v areálu Nemocnice Děčín, o.z., do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E.
Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o.z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

 • Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021
 • Doba realizace: do 15. 12. 2023
 • Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa dostavby)

Základní informace:

 • Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál - porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).
 • Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.
 • Předpokládané náklady stavby: 384 milionů Kč včetně DPH (dle rozpočtu projektové dokumentace z r. 2021)
 • Dokončení PD: 4/2021
 • V současné době je k předmětnému záměru již vydáno stavební povolení a dále probíhají intenzivní jednání, a to jak s jediným akcionářem, tak interně v rámci vedení Krajské zdravotní, a.s. Hlavním bodem jednání je ujednotit se na takovém postupu, aby bylo zaručeno co nejvíce kontinuální a bezprostředně navazující zahájení druhé etapy v komplexní dostavbě strategické investice v děčínské nemocnici. Jde o jednu z hlavních priorit v rámci celé Krajské zdravotní, a.s.

CHOMUTOV

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 833 862 444 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

edeniky 3232

Předmět investičního záměru:

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektačních lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

Základní informace o stavbě:

 • Předání staveniště: 23. 09. 2021
 • Doba realizace: do 15. 12. 2023
 • Celková cena díla dle VZ: 833 862 444 Kč vč. DPH
 • Zhotovitel: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“

Aktuálně

Podnikání

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | E-mostecko.cz | Linelab.cz TOPlist